Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si

FB
: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

ANIMA SANA 2016

Ob sofinanciranju občin Zgornje Gorenjske so svetovalne pisarne ANIMA SANA delovale tudi v letu 2016.
Brezplačni psihoterapevtski svetovalnici sta delovali na Jesenicah in v Radovljici.

Psihoterapevtska svetovanja je izvajalo društvo Pot svetlobe – društvo za razširitev zavesti.

Brezplačna svetovanja so bila namenjena občanom Bleda, Bohinja, Gorij, Kranjske Gore, Jesenic, Radovljice in Žirovnice.

Del donatorskih sredstev je prispevala tudi Vzajemna zavarovalnica.   

 

Več informacij o projektu:

Spletna  stran projekta: www.animasana.si

FB profil: Projekt ANIMA SANA

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Urška Luks e-mail: urska.luks@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 17

ANIMA SANA

V okviru projekta ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitve duševnega zdravja se prizadevamo za izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja ter boljšo splošno ozaveščenost družbe o pomenu dobrega duševna zdravja.

Opis projekta:

V okviru projekta ANIMA SANA je bila na območju Zgornje Gorenjske vzpostavljena mreža svetovalnic, kjer so posameznikom, ki potrebujejo pomoč, na voljo brezplačna psihoterapevtska svetovanja. Nasvet je moč dobiti tudi preko vzpostavljene spletne strani in radijskih oddaj. Z analizo razmer na področju duševnega zdravja so bile izpostavljene glavne ranljive ciljne skupine ter pripravljeno raziskovalno poročilo Duševno zdravje in odnos do oseb z duševnimi boleznimi pri zaposlenih v Zgornji Gorenjski regiji. Oblikovani in v izvedbi so različni programi/sklopi delavnic za ranljive ciljne skupine (brezposelne, zaposlene pod stresom, dijake …). Pripravljena je bila tudi informativna brošura in promocijski video-oglas.

Drugi del projekta je namenjen strokovnim delavcem s poudarkom na zdravstvenih in socialnih delavcih ter študentih zdravstvene nege. Zanje projektni partnerji pripravljajo posebej prilagojena usposabljanja in delavnice.

Projekt omogoča lažjo, širšo in brezplačno dostopnost do posameznih storitev in preventivnih programov na eni strani ter boljšo promocijo pomena dobrega duševnega zdravja za posameznika in družbo kot celoto na drugi strani.


Glavne ciljne skupine projekta:

 • osebe potrebne psihosocialne pomoči
 • strokovni delavci, ki so v stiku z ranljivimi skupinami


Glavne aktivnosti v sklopu projekta:

1.         Upravljanje in koordinacija projekta

2.         Informiranje in obveščanje

3.         INDIVIDUALNI PREVENTIVNI PROGRAMI

 • delovanje brezplačnih psihoterapevtskih svetovalnic na območju zgornje Gorenjske
 • pripravljenih in posnetih 12 radijskih kontaktnih oddaj z zanimivimi gosti (priprava in predvajanje v sklopu Radia Triglav)
 • priprava in objava odgovorov posredovanih preko elektronske pošte in spletne strani (odgovori so dostopni na povezavi: http://www.animasana.si/?subpageid=10)

4.         PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ŠIRŠE CILJNE SKUPINE

 • analiza trenutnih razmer na področju duševnega zdravja na območju zgornje Gorenjske
 •  
  • 1. del: ANALIZE STANJA NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA – RANLJIVE  SKUPINE
  • 2. del: DUŠEVNO ZDRAVJE IN ODNOS DO OSEB Z DUŠEVNIMI BOLEZNIMI PRI ZAPOSLENIH V ZGORNJI GORENJSKI REGIJI – RAZISKOVALNO POROČILO
 • oblikovanje krajših brezplačnih programov za krepitev duševnega zdravja posameznih ranljivih ciljnih skupin (Duševno zdravje in kreativno razmišljanje – program 7 delavnic prilagojen brezposelnim in osebam, ki razmišljajo o spremembi poklicnih poti,  izkustvene delavnice promocije duševnega zdravja in zdravega življenjskega sloga za srednješolce, delavnice obvladovanja stresa)
 • promocija pomena krepitve duševnega zdravja (brošura Poskrbite za svoje duševno zdravje, naredite  prvi korak pravočasno!, promocijski video oglas …)

 

5.         PROGRAMI USPOSABLJANJ ZA STROKOVNE DELAVCE

 • oblikovanje programov usposabljanj za zdravstvene delavce in pilotna izvedba
 • oblikovanje programov usposabljanj za socialne delavce in pilotna izvedba
 • oblikovanje programov usposabljanj za študente zdravstvene nege in pilotna izvedba
 • prenos programov na druge institucije (osebje domov za upokojence, gasilci, varne hiše,…)

Vse storitve v okviru projekta so brezplačne.

 

Vodilni partner: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Partnerji: 

•          Pot svetlobe društvo za razširitev zavesti

•          Psihiatrična bolnišnica Begunje

•          Fakulteta za zdravstvo Jesenice

•          Skupnost centrov za socialno delo

 

Sofinanciranje: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (95%); Občina Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica; lastni delež projektnih partnerjev

Dodatne informacije:

Spletna  stran projekta: www.animasana.si   

FB profil: Projekt ANIMA SANA


Povezave:

      Norveški finančni mehanizem - www.norwaygrants.org; www.norwaygrants.si

  Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - www.svrk.gov.si