Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2021

3. marec 2021 do 5. julij 2021

 

 

SPOT SVETOVANJE GORENJSKA VAS OBVEŠČA O ODPRTEM JAVNEM RAZPISU:

 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2021


Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Letni nabor ukrepov in višina razpisanih sredstev 

Višina razpisanih sredstev: 95.000,00 €

  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (65.000,00 €) 
  • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (20.000,00 €) 
  • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (10.000,00 €) 

Razpisna dokumentacija obsega 

 Besedilo javnega razpisa

 

 Prijavni obrazec za ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanjedejavnosti in razvoj (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://jesenice.e-razpisi.si/

 

Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://jesenice.e-razpisi.si/

 

Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani https://jesenice.e-razpisi.si/

 

Merila za vrednotenje vlog za vse ukrep

 

 Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrep

 

 Primer pravilno opremljene ovojnic

 

 Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice z vsemi spremembam

 

 Pomoč de minimis

 

Shema »Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice« št. M002-5874335-2015 s spremembami

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom 

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
Aleksandra Orel
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: 04 586 92 66, e pošta: aleksandra.orel@jesenice.si

Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.jesenice.si.

Predstavitev javnega razpisa 

Torek, 23.3.2021 ob 9.30 uri

Predstavitev bo potekala preko spleta. Povezavo na spletni dogodek bodo udeleženci dobili dan pred začetkom.

Prijave za fizične osebe: https://forms.gle/sYMdYK1HwVSXgH9g6

Prijave za podjetja: https://forms.gle/HgiB7nghfQvsCBcPA

Rok za oddajo vlog 

Rok za oddajo je ponedeljek, 5.7.2021. 

 

Projekt SPOT je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

« nazaj na seznam