Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Europe Direct Gorenjska vas informira o mreži SOLVIT

4. marec 2015 do NaN.  

Europe Direct Gorenjska vas informira o mreži SOLVIT

Na Gorenjskem že od 1. januarja 2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska (EDIC) v partnerskem delovanju organizacij BSC Kranj, d.o.o., Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. Informacijska točka deluje kot podaljšana roka Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Na nas se lahko obrnete, če: imate vprašanje o Evropski uniji, vas zanima možnost zaposlovanja v EU, vas zanima selitev v državo članico EU, vas zanima brezplačno informacijsko gradivo o EU, ali pa bi radi aktivno prispevali k prihodnosti delovanja EU.

V tokratni objavi bi vam radi pozornost obrnili na mrežo SOLVIT.

Državljanom EU, ki se odločijo delati, študirati ali poslovati v drugi članici EU, lahko zelo zagrenijo življenje nepoštena pravila in neutemeljene birokratske zahteve.

Kadar javni organ ne ravna v skladu z zakonodajo EU in državljanu ali podjetju iz druge države EU postavlja neutemeljene ovire, lahko pomaga SOLVIT. Centri SOLVIT opozorijo javni organ na pravice, ki jih imajo državljani in podjetja v EU, in v sodelovanju z njim rešijo nastalo težavo. Mreža SOLVIT je brezplačna storitev, ki jo ponuja javna uprava vsake države članice EU in Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Gre za spletno storitev. Vsaka država članica EU ima svoj center SOLVIT, prijava problema se pošlje preko spletnega obrazca: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=sl&origin=solvit-web

Centri SOLVIT si prizadevajo poiskati rešitev v 10 tednih, šteto od dneva, ko zadevo prevzame center SOLVIT v državi, kjer so se težave pojavile.

 

SOLVIT lahko pomaga:

Reševanje težav v centru SOLVIT ne vpliva na zakonske ali upravne roke, določene z nacionalnimi predpisi.

Tipične težave, ki jih rešuje SOLVIT:

 • priznavanje poklicnih kvalifikacij
 • pravica do vizuma in prebivanja
 • trgovina in storitve (podjetja)
 • vozila in vozniško dovoljenje
 • družinski prejemki
 • pravica do pokojnine
 • nadomestilo za brezposelnost
 • zdravstveno zavarovanje
 • dostop do šolanja
 • vračilo DDV

SOLVIT ne more pomagati:

 • pri težavah, ki jih ima podjetje z drugim podjetjem
 • pri težavah potrošnikov
 • pri uveljavljanju odškodnine
 • pri sodnem reševanju zadeve (SOLVIT težave rešuje neformalno, zato ne more delovati vzporedno s formalnimi in pravnimi postopki)

Nekateri primeri, rešeni preko mreže SOLVIT:

Vozniško dovoljenje (Slovenija/Španija)

Slovenskemu državljanu, ki začasno živi v Španiji, je bilo v Španiji ukradeno vozniško dovoljenje. Na španskem uradu je vložil prošnjo za novo vozniško dovoljenje, vendar štiri mesece ni dobil odgovora. Zato je za pomoč zaprosil slovenski Center SOLVIT, ki je preko španskega Centra SOLVIT ugotovil, da niso bili vloženi vsi potrebni dokumenti. Ko je slovenski državljan poslal španskemu uradu še kopijo policijskega zapisnika, je najprej prejel začasno vozniško dovoljenje, po enem mesecu pa stalno vozniško dovoljenje. Rešitev je bila predlagana v 10 dneh.

Težave pri zaposlitvi v drugi članici EU (Slovenija/Italija)

Slovenski državljan s stalnim bivališčem v Sloveniji je našel priložnost za delo v Italiji. Vendar je delodajalec, za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, zahteval, da pridobi še davčno številko (t.i. 'codice fiscale'). Ko je šel na pristojni italijanski urad, da bi izpolnil obrazec za pridobitev davčne številke, so ga zavrnili, češ da nima stalnega bivališča v Italiji. Brez davčne številke pa ni mogel skleniti pogodbe o delu. Pritožnik se je obrnil po pomoč na slovenski Center SOLVIT, ki je takoj kontaktiral italijanski Center SOLVIT. Ta je raziskal zadevo in ugotovil, da lahko s pomočjo posebne poštne storitve, ki jo omogoča Pošta Italije (t.i. 'Fermoposte'), pridobi naslov, ki ga vpiše na obrazec za pridobitev davčne številke. Pritožnik je upošteval nasvet in končno pridobil davčno številko ter sklenil pogodbo o zaposlitvi v Italiji. Primer je bil rešen v 7 tednih.

Dvojno državljanstvo (Belgija/Slovenija)

Belgijskemu državljanu se je rodil otrok v Sloveniji in zato je njegov oče želel, da ima otrok dvojno državljanstvo: belgijsko in slovensko. Vendar je bil priimek očeta, in torej tudi otrokov priimek, sestavljen iz treh besed, zato upravna enota ni izdala odločbe za vpis otroka v centralni register prebivalstva. Takrat veljavna slovenska zakonodaja je namreč  dovoljevala, da je ime sestavljeno iz največ dveh besed in prav tako tudi priimek iz največ dveh besed. Kasneje je bil izdan nov zakon, ki je odpravil te omejitve. Upravna enota je izdala ustrezno odločbo, na podlagi katere je bil otrok vpisan v register.  Rešitev je bila predlagana v 3 mesecih.

 

Za več informacij stopite v stik s slovenskim Centrom SOLVIT na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/solvit/

O dogodkih, ki jih bomo organizirali, novicah in dogajanju v EU vas bomo obveščali tudi preko e-biltena, ki izhaja 6x letno. Na naše e-novice se lahko prijavite na mail: dina@ragor.si. Veliko informacij si lahko pogledate tudi na Facebook profilu Europe Direct Gorenjska. Več informacij o dogodkih pa si lahko preberete na spletni strani www.ragor.si

Če imate vprašanje o EU, vprašajte EUROPE DIRECT GORENJSKA!


Eldina Čosatović, mag. posl. ved

 Informacijska točka Europe Direct Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in na lokalnem nivoju s strani Občine Jesenice, Bohinj, Gorje in Kranjska Gora.  

« nazaj na seznam