Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

LOKALNA SAMOOSKRBA

Osnovni cilj projekta Lokalna samooskrba, ki teče od leta 2013, je povečanje stopnje samooskrbe s hrano in uvedba zdrave hrane najprej za najranljivejše skupine, otroke v osnovnih šolah in vrtcih, nato pa za čim več ostalih občanov.

Prehranska varnost, torej dostopnost kakovostne hrane, je eden od najpogosteje navedenih strateških ciljev, zapisanih v evropskih, nacionalnih, pa tudi regijskih in lokalnih strategijah.

 

Za dosego osnovnega cilja se izvajajo sledeče aktivnosti:

  • Aktivnosti za izboljšanje trženja: izhodišče koncepta trženja je, da s pogodbeno zagotovljenim odkupom zmanjšujemo tveganje, s prisotnostjo na trgu pa maksimiramo dodano vrednost.
  • Prodaja šolam in vrtcem: sodelovanje z organizatorji prehrane v javnih zavodih je bilo vzpostavljeno v letu 2014, v 2015 pa smo povečevali delež pridelkov z zagotovljenim odkupom v šolah in vrtcih.
  • Prodaja na tržnicah.
  • Izvedba »EKOPRAZNIKa«.
  • Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani.
  • Promocijske aktivnosti.
  • Usposabljanja.

 

V sklopu projekta je bila ustanovljena tudi zadruga Ajdna, ki združuje pridelovalce ekološke hrane. Ti se želijo uveljaviti kot dobavitelji popolnoma sveže, naravno pridelane hrane. Njihov skupni nastop na trgu omogoča raznolikost in zadostne količine pridelkov, ki jih lahko kot enoten ponudnik ponujajo vrtcem in šolam, pa tudi drugim potencialnim kupcem. Več informacij, kontakte in njihovo ponudbo predstavljajo na spletni strani www.ajdna.si.
Projekt se nadaljuje v letu 2016 in se izvaja na območju občin Zgornje Gorenjske.

Sofinanciranje
: Občina Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica

Več informacij: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Stevo Ščavničar, e-mail: stevo.scavnicar@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 14