Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

PROČ Z INVAZIVKAMI

 

Projekt obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki se prekomerno razširjajo in povzročajo škodo naravi, gospodarstvu in zdravju ljudi. Številne tujerodne vrste sicer ne prizadenejo človeka neposredno, predstavljajo pa problem za biotsko raznovrstnost avtohtonih vrst, saj izpodrivajo domorodne rastlinske in živalske vrste, spreminjajo ekosisteme in podobo krajine, povzročajo škodo v kmetijstvu, grožnjo pa predstavljajo tudi za objekte (cestišča, stavbe). Na Gorenjskem so med najbolj razširjenimi vrstami japonski dresnik, ambrozija, kanadska in orjaška zlata rozga ter žlezava nedotika.

Cilji projekta:

Kratkoročni cilji projekta:

  • izvedba predavanj na temo invazivk za občane vključenih občin,
  • izdaja zgibanke na temo invazivk,
  • popis rastišč izbranih invazivk na izbranih območjih
  • osveščanje lokalnega prebivalstva preko lokalnih medijev,
  • izvedba pilotnih akcij zatiranja invazivk in ustrezno tretiranje ostankov.

Dolgoročni cilji projekta:

  • osveščeni širše javnosti
  • inventar rastišč invazivk bo omogočal opazovanje in vrednotenje rastišč,
  • zatrta rastišča invazivk v pilotnih prostovoljskih akcijah bodo preprečila njihovo širjenje in ohranitev biodiverzitete avtohtonih rastlin,
  • vzpostavitev novih storitev oz. delovnih mest, ki bodo pripomogla k preprečevanju širjenja tujerodnih invazivnih vrst.


Sofinanciranje 2014: sredstva LEADER, Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice in Občina Radovljica; projektni partner Zavod za varstvo narave

Sofinanciranje 2015:  Občina Bled, Občina Bohinj in Občina Kranjska Gora 
Sofinanciranje 2016
: Občina Bled, Občina Gorje in Občina Kranjska Gora


Informacije: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Nina Kobal, e-mail: nina.kobal@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 16

2016201620162016201620152015201520152015