Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Arhitektura gorenjskih vasi

Ohranitev tradicionalnega izgleda naselij in tipične arhitekture z razvojem novih rešitev in osveščanjem ter izobraževanjem prebivalstva

Sklad: EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:   januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 211.006,25€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00€ (85 %)

Opis operacije:

Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji operacije:

•razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
•ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
•obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
•zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti operacije: 

•vodenje in promocija,
•naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
•naložbe v enote kulturne dediščine,
•pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:

◦tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
◦Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
◦regionalna conacija kozolcev,
◦praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
◦osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
◦Razstava tipična tipologija območja LAS.

 

Rezultati operacije: delujoč model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine v razvoju naselij.


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava na spletno stran PRP

Povezava na spletno stran LAS Gorenjska košarica