Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

PODJETNIŠKI KROŽKI

Namen projekta Podjetniški krožki v osnovnih šolah je ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter mladim omogočiti  vpogled v svet podjetništva ter pridobitev prvih izkušenj s tega področja. Učenci se tako v okviru krožka že v osnovni šoli spoznavajo z osnovnimi podjetniškimi pojmi, z različnimi metodami za delo v skupini in se učijo podjetnega ravnanja. Krožek se odvija kot interesna dejavnost in poteka v treh sklopih. Prvi sklop je namenjen oblikovanju skupine, spoznavanja članov v skupini in zagotavljanju skupinske dinamike, ki se izvaja preko igric, prirejenih po tuji strokovni literaturi. V drugem sklopu učenci spoznavajo različne tehnike generiranja podjetniških idej in tehnik skupinskega odločanja. Pri tem sklopu si učenci izberejo eno podjetniško idejo, ki jo v nadaljevanju – torej v tretjem sklopu - sistematično obdelajo in zanjo pripravijo »mini poslovni načrt«. Nekatere izmed podjetniških idej učenci s pomočjo mentorjev tudi dejansko izvedejo. Ob zaključku projekta učenci svoje ideje in delo predstavijo na Osnovnošolskem podjetniškem forumu, kjer so najboljše podjetniške ideje tudi nagrajene.


Cilji projekta v osnovnih šolah:

 • prvo spoznavanje pojma podjetništvo na zanimiv način,
 • utrjevanje občutka potrebe po skupinskem načinu reševanja problemov in obdelovanja posameznih enostavnih podjetniških projektov z uporabo različnih tehnik generiranja idej, iskanja soglasja v skupini z zanimivimi oblikami iger,
 • izdelava »mini poslovnega načrta« s konkretnim pridobivanjem podatkov in informacij, potrebnih za takšen dokument, s spoznavanjem in razmejevanjem posameznih področij poslovanja in s poskusom organizacije izvedbe konkretnega izbranega projekta,
 • predstavitev izbranega projekta na podjetniškem forumu,
 • če se skupina za to odloči, tudi realizacija projekta,
 • spodbujanje skupinskega dela otrok na posameznem projektu spoznavanje nekaterih temeljnih ekonomskih pojmov, koristnih za tiste, ki se odločajo za nadaljevanje šolanja v ekonomski šoli, za tiste, ki bodo morda nekoč začeli s svojo dejavnostjo, in tiste, ki se želijo tudi dalje preizkušati v  podjetništvu.

Aktivnosti v projektu:

 • promocija podjetniškega krožka na osnovnih šolah,
 • zbiranje prijav, formiranje skupin in potrditev terminskega plana dela,
 • izbor mentorjev ter nadaljnje usmerjanje in pomoč pri vodenju krožkov,
 • pomoč pri realizaciji poslovnih idej,
 • organizacija in izvedba podjetniškega foruma,
 • promocija podjetniških idej v medijih,
 • zaključek projekta z oddajo končnega poročila.

Udeležba v projektu je za učence občin, ki projektfinancirajo, brezplačna. Potrebna je predhodna prijava.

Sofinanciranje: Občina Bled, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Radovljica

Več informacij: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Hermina Biščević e-mail: hermina.biscevic@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 15

Podjetniški izlet 2015Podjetniški izlet 2015Podjetniški izlet 2015Osnovnošolski podjetniški forum 2012Predstavitve projekta na OŠ podjetniškem forumu 2012Predstavitve projekta na OŠ podjetniškem forumuPodelitev priznanj mentoricam 2012Potrdilo o sodelovanju na podjetniških krožkih za učence v letu 2012