Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Subvencionirani prevozi za dijake in študente

22. avgust 2012 do NaN.  

Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza za dijake in študente.

Kdo ima pravico do subvencioniranega prevoza?

Pravico bodo lahko uveljavljali dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo vsaj 5 km od izobraževalne ustanove.

Kdaj in kako do vozovnice?

Od ponedeljka, 27.8.2012 naprej bodo upravičenci s pomočjo vloge, ki jo potrdi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa, pri izvajalcu medkrajevnega avtobusnega in/ali železniškega prevoza potnikov kupili subvencionirano mesečno vozovnico. Na podlagi subvencionirane mesečne vozovnice v medkrajevnem avtobusnem ali železniškem prometu bo imel upravičenec pravico do brezplačne uporabe mestnega prometa. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor se je do sedaj dogovorilo za sodelovanje z mestnim prometom v Občini Ljubljana in Maribor.

Cena vozovnice

Zakon uvaja:
- splošno subvencionirano mesečno vozovnico in
- mesečno vozovnico za 10 voženj.
Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje. Po novem gmotni položaj ne vpliva več na višino cene, ki jo plača upravičenec.

Subvencionirana mesečne vozovnice je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja. Cena subvencionirane mesečne vozovnice je odvisna od razdalje, na kateri upravičenec potuje v eno smer.

1.) Cena subvencionirane mesečne vozovnice:

Razred oddaljenosti

Cena, ki jo plača upravičenec

do vključno 60 km

20 evrov

več kot 60 do vključno 90 km

30 evrov

več kot 90 km

50 evrov

2.) Cena mesečne vozovnice za 10 voženj:
Pravico imajo vsi upravičenci, namenjena pa je predvsem tistim upravičencem, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja. Ne glede na razdaljo prevoza znaša cena, ki jo plača upravičenec, 15 evrov.

Kje lahko dobim vlogo?
Vzorec vloge bo od 21.8.2012 naprej dostopen na:
- spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si)
- spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si)
- spletnih straneh izvajalcev prevozov, in
- na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.

Ker mora vlogo predhodno potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa prosimo, da si dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih vse potrebne podatke pridobijo pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta.

Kako je z dodatki v primeru državne ali Zoisove štipendije?

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu se ukinja dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji.

Dijaki in študentje, prejemniki državne ali Zoisove štipendije, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča, so še naprej upravičeni do dodatka za bivanje. Prav tako ostajajo nespremenjeni dodatki k štipendiji za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja ter za posebne potrebe.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D): http://www.uradni-list.si/1/content?id=109471

Predprodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic bo potekala od 27.8.2012 naprej. Zaradi uveljavitve novega sistema subvencioniranja priporočamo, da potencialni upravičenci nakup subvencionirane mesečne vozovnice izvedejo že v predprodaji.

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

Navodilo za izpolnjevanje vloge

Vir: MZIP

« nazaj na seznam