Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

ALI STE SEZNANJENI S PROGRAMOM POMOČI ZA GOSPODARSTVO 2021?

14. januar 2021 do NaN.  


Članek:


ALI STE SEZNANJENI S PROGRAMOM POMOČI ZA GOSPODARSTVO 2021?

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.

Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev.

Poleg neposrednih ukrepov s strani ministrstva bodo podjetja lahko skozi program pridobila produkte pomoči še prek:

- Slovenskega podjetniškega sklada

- Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

- Javne agencije SPIRIT Slovenija

- Slovenske turistične organizacije

- SID Banke

 V letošnjem letu bo za številna mala in srednja podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je to ena od prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Med drugim bo glede tega pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki svoje produkte predstavlja na svoji spletni strani in bo v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči.

Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal:

- mikrokredite

- garancije za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere

- vavčerje - enostavne spodbude manjših vrednosti

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.

Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za investicije v novo tehnološko opremo, nakup strojev, investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu, ki omogočajo uspešen nastop na trgu.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost. Neposredni mikrokrediti SPS so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu. Njihova pridobitev je enostavna in hitra ter brez stroškov odobritve. Nizka obrestna mera, možnost moratorija in daljša ročnost so samo tri prednosti, ki so ključne za te ciljne skupine.

Prek SPS bodo tudi v letošnjem letu na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti v obliki nepovratnih sredstev do 9999 evrov za različne poslovne storitve.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos z 210 milijonov evrov podprl 5200 malih in srednjih podjetij. Vložena sredstva bodo spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij.

Trenutno so podjetjem na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada:
- P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih, razpis je odprt do 01.10.2021. Na razpis se lahko prijavi podjetje, ki je locirano na enem izmed obmejnih problemskih območjih in potrebuje finančne vire za manjšo investicijo ali obratna sredstva. Na osnovi pozitivnega sklepa SPSa podjetje prejme mikrokredit za izvedbo manjše investicije.VIŠINA FINANCIRANJA · od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita, fiksna letna obrestna mera je 1,1 %.

- P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, razpis je odprt do 15.09.2021. Hitro in enostavno do nepovratnih sredstev za uvajanje novih ali izboljšanje izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv ter za odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi. Višina financiranja od 50.000 do 500.000 EUR subvencije/podjetje, do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva

Številne nove ukrepe za gospodarsko okrevanje bo v 2021 izvajala tudi javna agencija SPIRIT Slovenija.

Dejavnostim v gostinstvu in turizmu bo predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti na voljo 36,2 milijona evrov sredstev.

Podjetja bodo imela na voljo tudi podporo pri zelenem prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Prek javnega razpisa bo na voljo 5,0 milijonov evrov iz sredstev Podnebnega sklada, predvidoma v prvem četrtletju. Poleg tega bo sofinancirano delovanje poslovnih klubov v tujini, kjer bo na voljo pol milijona evrov, predvidoma v prvem četrtletju.

Vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči za okrevanje Evropska sredstva - REACT EU se bo začel izvajati s 7,0 milijonov evrov, čemur bodo sledili drugi ukrepi iz REACT EU, ki bodo naknadno določeni.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021:

Vir:

- https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

- https://www.spiritslovenia.si/

- https://podjetniskisklad.si/sl/

 

 

Članek pripravila:

Hermina Biščević

Spot svetovanje Gorenjska


Projekt SPOT je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

« nazaj na seznam