Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

STARA HIŠNA IMENA

Stara hišna imena so del naše žive kulturne dediščine, saj so ponavadi odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se ohranja tudi narečni govor ter nenazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju. Imena sočasno z opuščanjem kmetij in podiranjem starih ter gradnjo novih stavb zamirajo in izginjajo v pozabo.

Projekti zbiranja starih hišnih imen že od leta 2009 potekajo na območju Gorenjske. Aktivnosti so delno financirane s strani Evropske unije preko programa LEADER in občin, ki sodelujejo v projektih. Jedro projekta je izdelava čimbolj popolnega, kakovostnega in strokovno utemeljenega nabora hišnih imen v izbranih naseljih vključenih občin s strokovnimi merili in s sodelovanjem lokalnega prebivalstva. Naboru imen sledi beleženje imen na več načinov (na domačijah na terenu, v publikacijah, na spletu v rodoslovnem imeniku Slovenskega rodoslovnega društva in geografskih informacijskih sistemih). Poleg nabora hišnih imen projekt vsebuje tudi beleženje zgodb o izvoru teh imen, kjer je le-ta znan, in naboru starega fotografskega gradiva.

 

Cilji projekta:

 • dolgoročni:
  • ohraniti hišna imena kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine,
  • ohraniti prepoznavnost domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu,
  • obuditi že pozabljena in nič več rabljena hišna imena,
  • izboljšati kakovost življenja na podeželju s krepitvijo lokalne identitete in socialne kohezije domačinov,
 • kratkoročni:
  • izdelati čimbolj popoln in strokovno utemeljen seznam hišnih imen,
  • osveščati ljudi o pomembnosti ohranjanja hišnih imen kot del kulturne dediščine,
  • opremiti domačije s ploščami z izpisanimi hišnimi imeni,
  • izdati zbirko publikacij o hišnih imenih in z njimi povezanih zgodbah
  • objaviti hišna imena na že obstoječe spletne vire (leksikon Slovenskega rodoslovnega društva, GIS občin).

Zbiranje hišnih imen:

 • objave in pozivi v lokalnih medijih,
 • delo na terenu,
 • sodelovanje z lokalnimi društvi in krajevnimi skupnostmi,
 • sodelovanje z lokalnimi osnovnimi šolami,
 • sodelovalnimi z domačimi zbiratelji in poznavalci ljudskega izročila,
 • oregled statusov animarum (župnijske knjige) iz 19. stoletja,
 • pregled franciscejskih katastrov,
 • srečanja z domačini.


Obeležitev hišnih imen:


Že obravnavana območja:

 • občina Bled (celotno območje)
 • občina Bohinj (celotno območje)
 • občina Cerklje na Gorenjskem (celotno območje)
 • občina Gorenja vas – Poljane (vasi  Dolenčice, Javorje, Murave)
 • občina Gorje (celotno območje)
 • občina Jesenice (celotno območje)
 • občina Jezersko (celotno območje)
 • mestna občina Kranj (krajevne skupnosti Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik)
 • občina Kranjska Gora (celotno območje)
 • občina Naklo (celotno območje)
 • občina Preddvor (celotno območje)
 • občina Radovljica (celotno območje)
 • občina Šenčur (celotno območje)
 • občina Škofja Loka (naselji Sveti Duh in Virmaše)
 • občina Tržič (celotno območje)
 • občina Žirovnica (celotno območje)


Dolgoročni cilj projektov je raziskati in zbrati hišna imena na območju celotne Gorenjske in širše.

 

Več informacij o projektu in o hišnih imenih, aktualne novice in spletni leksikon gorenjskih hišnih imen poiščite na www.hisnaimena.si.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - Klemen Klinar, e-mail: klemen.klinar@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 16