Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

OHRANJANJE PLANINSKIH PAŠNIKOV - zaključeno

Planinsko pašništvo je del tradicionalne rabe alpskega prostora, zaradi česar se je na tem območju oblikovala specifična podoba kulturne krajine – planine. Planine že dolgo niso pomembne več samo kmetijskega pomena, temveč je njihov obstoj pomemben tudi z vidika ohranjanja biotske pestrosti in zanimivega turističnega izgleda gorske pokrajine. Za ohranjanje planin je osnovni pogoj ustrezna oprema planine in razmere, ki omogočajo pašo v celotni pašni sezoni, predvsem problematična je oskrba planin s pitno vodo za živino, saj se pašniki nahajajo v območjih, kjer ni površinskih vodotokov. Stavbišča na planinah so v veliki večini primerov dotrajana, zato je njihova obnova in vzdrževanje nujna za uspešno izvajanje paše na planinah.

Planine so zaradi svoje ekstenzivne rabe močno podvržene zaraščanju, zaradi česar se izgubljajo pašne površine. V projektu so se združevale agrarne in pašne skupnosti z območja občin Jesenice in Kranjska Gora, ki so z ureditvijo napajališč za živino in krčitvijo zaraščenih površin pripomogle k ohranjanju njihovih planin. Del projekta je vseboval tudi usklajevanje zahtev javnih inštitucij, ki upravljajo s prostorom (ZRSVN, ZGS).

 

V projektu je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske nastopala kot vodilni partner, kot partnerji pa so se ji pridružile agrarne in pašne skupnosti iz območja občin Zgornje Gorensjke.