Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Opis

V sklopu delovanja v mreži lokalnih pospeševalnih centrov Razvojna agencija Zgornje Gorenjske izvaja celovite podporne storitve za ciljne skupine mikro, malih in srednjih podjetij ter potencialnih podjetnikov na lokalnem nivoju.

 

Aktivnosti v projektu so sledeče:  
-    pridobivanje ključnih informacij in posredovanje le teh do MMSP ( lokalne in regionalne informacije, izobraževanje svetovalcev na projektu,..)
-    objave na spletni strani,
-    pošiljanje svežnjev informacij do MMSP po vseh občinah Zgornje Gorenjske,
-    pošiljanje opomnikov za podjetja (kdaj morajo urediti kakšne obveznosti do države),
-    urejanje spletne strani www.ragor.si,
-    svetovanja preko foruma na spletni strani www.ragor.si ,
-    svetovanja preko elektronske pošte,
-    izvedba 5-7 delavnic za podporo MMSP ( delavnice se načeloma izvajajo na sedežu Ragor-ja, pri čemer pa obstaja možnost dogovora, da se posamezna delavnica izvede v občini, ki sofinancira projekt); končna odločitev o predvidenih temah in  izvedbi delavnic bo odvisna od možnosti pridobitve izvajalcev za posamezno področje in od razpoložljivih finančnih sredstev, 
-    izvedba promocijskih in animacijskih aktivnosti (oglaševanje, zloženke,..),
-    individualna svetovanja na sedežu Ragor-ja,
-    telefonska svetovanja,
-    postopki registracij s.p. in d.o.o. preko portala eVEM,
-    urejanje in povečevanje baze podjetij, ki prejemajo informacije,
-    ostale aktivnosti povezane s podjetništvom.

Projekt predstavlja predvsem izvajanje podpornih storitev za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike na lokalnem nivoju. RAGOR se vsako leto prijavi tudi na razpis Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, ki deluje kot vezni člen med državo in lokalno skupnostjo. Glede na to, da je državnih sredstev za izvedbo vseh aktivnosti v sklopu projekta E-VEM premalo, pa projekt sofinancirajo delno tudi občine.