The places and images of Upper Gorenjska are deeply imprinted in the collective memory of all Slovenians. Living in these places is a privilege. Working and co-creating their present and future is a great challenge and responsibility. The municipalities of Upper Gorenjska recognized the importance of integration and joint development projects for faster development. Therefore, in 2000, the public institution Development Agency for Upper Gorenjska was founded on the basis of an equal partnership of the municipalities of Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, and Žirovnica.

 

The Development Agency for Upper Gorenjska operates/works in entrepreneurship, personnel development, tourism, rural areas and agriculture, and the Environment. Our collective/team is represented by social scientists and natural scientists who professionally plan and implement projects locally and internationally.

We provide free information and advice to potential entrepreneurs and companies in all stages of development and conduct informative and promotional workshops. You can register your company with us and make other status changes through the SPOT point. We also inform about interesting tenders/calls for proposals and the possibility of obtaining grants. We promote the sustainable development of tourism, the revival of natural and cultural heritage, and the development of rural areas.

 

Together with Development Agency Sora d.o.o. and BSC, d.o.o., Kranj, we also operate as part of the Regional Development Agency. In this context, we act as the head of the Committee for Environment, Space, and Infrastructure, a consultative body of the Development Council of the Gorenjska region.

O NAS

Kraji in podobe Zgornje Gorenjske so globoko vtisnjeni v kolektivni spomin vseh Slovencev. Živeti v teh krajih je privilegij, delati in soustvarjati njihovo sedanjost in prihodnost, pa velik izziv in odgovornost.

Več

Občine zgornje Gorenjske so prepoznale pomen povezovanja in skupnih razvojnih projektov za svoj hitrejši razvoj, zato je bil leta 2000 ustanovljen javni zavod Razvojna agencija Zgornje Gorenjske na osnovi enakopravnega partnerstva občin: Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske deluje na področjih podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja in kmetijstva ter okolja. Naš kolektiv predstavljamo družboslovci in naravoslovci, ki strokovno načrtujemo in izvajamo projekte tako na lokalni kot mednarodni ravni.

Brezplačno informiramo in svetujemo potencialnim podjetnikom ter podjetjem v vseh fazah razvoja ter izvajamo informativno-promocijske delavnice. Preko SPOT točke lahko pri nas registrirate podjetje in naredite ostale statusne spremembe. Informiramo tudi o zanimivih razpisih ter možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev. Spodbujamo trajnostni razvoj turizma, oživitev kulturne in naravne dediščine ter razvoj podeželja. 

Skupaj z Razvojno agencijo Sora, d.o.o. in BSC, d.o.o., Kranj delujemo tudi v sklopu Regionalne razvojne agencije. V tem okviru delujemo v vlogi vodje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je posvetovalno telo Razvojnega sveta Gorenjske regije.

OSEBNA IZKAZNICA

ZAPOSLENI

OBMOČJE DELOVANJA

PARTNERJI