Izjava o dostopnosti

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) se zavezuje omogočati dostopnost za spletno stran www.ragor.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran, za katero skrbi RAGOR.

 

Za zagotavljanje dostopnosti so bile zagotovljene naslednje sistemske prilagoditve:

 • Prilagajanje velikosti pisave in barvnih kontrastov.
 • Prilagajanje tipa pisave v lažje berljivo.
 • Odzivno oblikovanje oz. prilagajanje postavitve vsebine zaslonu.
 • Navigacija s tipkovnico.
 • Predvidljivo delovanje spletišča.
 • Omogočena uporaba različnih ravni naslovov.
 • Omogočeno nadomestno besedilo za opise fotografij, slik.

 

 

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila posodobljena 18. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani www.ragor.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki prosimo pošljite:

 • pisno po navadni pošti na naslov Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
  ali
 • elektronsko po elektronski pošti na naslov: info@ragor.si ali
 • pokličete na telefonsko številko 04 581 34 00.

 

RAGOR bo skladno z 2. točko 8. člena zakona uporabniku odgovoril na obvestilo ali prošnjo v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, bomo uporabniku v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in tudi vzrok za zakasnitev z odgovorom.

 

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000  Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48
Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.ragor.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente za dostop. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Posamezne elemente dostopnosti smo lahko izboljšali in jih prilagodili določilom ZDSMA v skladu z možnostmi. Nekatere spletne vsebine pa ne morejo izpolnjevati vseh zahtev glede dostopnosti. Njihovo dokončno prilagajanje zahtevam bi bilo, predvsem z vidika kompleksnosti vsebin, nesmotrno v smislu nesorazmernega bremena v finančnem in kadrovskem pogledu.

 

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila)
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • slikovni material ni (v celoti) opremljen z alternativnim besedilom,
 • videoposnetki nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (npr. YouTube),
 • zunanji vgrajeni elementi imajo svojo stopnjo dostopnosti, na katero nimamo vpliva, npr. Google Maps zemljevidi.

 

Za informacijo glede pridobitve podatkov in dokumentov v dostopni obliki lahko pokličete na telefonsko številko 04 581 34 00 ali pišete na elektronski naslov info@ragor.si.

Podrobnosti pridobitve informaciji so opisane v rubriki Povratne in kontaktne informacije.