TRADICIJA IN TURIZEM

VEČ INFORMACIJ:

Kozolci, na Zgornjem Gorenjskem imenovani stogovi, so edinstvena arhitekturna posebnost slovenskega podeželja. Zaradi sprememb v načinu kmetovanja je njihova vloga postala postranska, uporabljeni so veliko redkeje kot nekoč, zato so podvrženi propadanju. Kljub temu so nezgrešljiv in nepogrešljiv del slovenske etnološke dediščine in kulturne krajine. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se s sodelovanjem in financiranjem Občine Kranjska Gora že od leta 2016 posveča kozolcem v Zgornjesavski dolini. Vsako leto je na izbranem območju izveden popis kozolcev, analiza stanja, primerjava z zadnjim večjim popisom iz leta 2000 in obnova enega kozolca na tradicionalen način.

V letu 2022 je bil prvič izveden nagradni natečaj za sušenje krme in žita v kozolcih na območju občine Kranjska Gora. Več o tem na povezavi.