BeyondSnow: RAGOR izvedel 3. delavnico v Bohinju

VEČ INFORMACIJ:

Jelka Popović Gužvić

jelka.popovic@ragor.si 

04 581 34 03

3. delavnica v Bohinju – Iskanje trajnostnih rešitev za celoletni turizem

V petek, 14. junija 2024, je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske organizirala 3.o delavnico v okviru projekta BeyondSnow v Bohinju. Namen delavnice s ključnimi deležniki v turizmu (Turizem Bohinj, hotelski in drugi ponudniki nastanitev, ponudniki dejavnosti na prostem in predstavniki občine) je bil razviti podrobnejši načrt za prilagajanje turizma podnebnim spremembam. Osredotočili smo se na iskanje rešitev, ki so najbolj potrebne pozimi v primeru pomanjkanja snega. Dejavnosti na prostem, ki jih je mogoče izvajati skozi vse leto, bodo obogatene z ustreznimi vsebinami. Letos bomo opazovali primere dobrih praks v tujini, ocenili izvedljivost njihovega izvajanja na pilotnem območju Bohinja ter naredili prve korake k njihovi realizaciji. Turistična ponudba Bohinja je resnično raznolika, zato ne potrebujemo večjih inovacij, temveč zgolj nadgradnje, da bo destinacija privlačna skozi celo leto. Različne nadmorske višine so omogočile razvoj infrastrukture in turističnih produktov, primernih za turiste in prebivalce različnih starostnih skupin v vseh letnih časih. To je treba nadgraditi, pri tem pa je treba iskati trajnostne rešitve v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki v turizmu Bohinja.

Avtorica: Jelka Popović Gužvić, vodja projekta

 

Foto: Matjaž Stare, Slavka Zupan in Mitja Sodja

 

Slika