CSR IN CLASS+

VEČ INFORMACIJ:

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je med letoma 2017 in 2020 kot partner sodelovala v mednarodnem projektu CSR in CLASS+ (Corporate Social Responsibility in Class oz. družbena odgovornost podjetij v razredu), čigar glavni namen je bil med učenci srednjih šol doseči boljše zavedanje pomena družbene odgovornosti v podjetjih.

Vodilni partner v projektu je bila Beneška gospodarska zbornica iz Italije. Vključenih je bilo sedem partnerjev iz Italije, Avstrije in Slovenije. Slovenska partnerja sta bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ter Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. V projekt je bilo vključeno še podjetje Plastkom z Jesenic, ki je imelo vlogo študijskega primera za dijake. Projekt, ki je bil financiran v sklopu programa Erasmus+, je v srednje šole uvedel teme družbene odgovornosti podjetij z inovativnimi učnimi metodami.

Projekt se bo v širšem partnerstvu nadaljeval v letu 2022.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je kot partner sodelovala v mednarodnem projektu CSR in CLASS+ (Corporate Social Responsibility in Class oz. Družbena odgovornost podjetij v razredu), katerega glavni namen je bil med učenci srednjih šol doseči boljše zavedanje pomena družbene odgovornosti v podjetjih.

Več

Vodilni partner v projektu je bila Beneška gospodarska zbornica. Vključenih je bilo sedem partnerjev iz Italije, Avstrije in Slovenije. Slovenska partnerja sta bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. V projekt je bilo vključeno še podjetje Plastkom z Jesenic, ki je imelo vlogo študijskega primera za dijake. Projekt, ki je bil financiran v sklopu programa Erasmus+, je v srednje šole uvedel teme družbene odgovornosti podjetij z inovativnimi učnimi metodami.