MLADI@JESENICE

VEČ INFORMACIJ:

Projekt Mladi@Jesenice poteka v obliki mladinskega uličnega dela. Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novo nastajajočih zbirališčih mladih. Zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela se vzpostavlja stik z mladimi, ki niso organizirani v formalno skupino oz. skupine, obenem pa so kot skupina/e izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Podporo mladim nudi skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob določenih dnevih družijo z mladimi na različnih javnih površinah  in z njimi:

  • vzpostavljajo stik in nenasilno komunikacijo
  • soustvarjajo aktivnosti, dogodke, delavnice itd.

Glavni namen dejavnosti je reševanje problematike zbiranja mladih na javnih površinah, vključevanje mladih v lokalno skupnost in ustvarjanje kakovostnega sobivanja.

Projekt financira Občina Jesenice.

CILJI

Cilji mladinskega uličnega dela so vezani zlasti na: vzpostavljanje pogojev za dialog med mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci; širjenje zavesti o javnih površinah in odgovorni (so)uporabi javnih površin; širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do soljudi in okolja; socialna vključenost mladih, delovanje, ki jim bo dalo glas v lokalni skupnosti; spoznavanje stisk, potreb in želja mladih.

Strateški cilji: zmanjševanje škode, ki jo povzroča vandalizem; zmanjševanje vrstniškega nasilja in kršenja Zakona o javnem redu in miru; zmanjševanje rabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc pri mladih; povečanje možnosti njihove zaposlitve oz. konkurenčnost pri iskanju zaposlitve.

SODELOVANJE

Projekt izvajamo v sodelovanju z ZAVODOM JEDRCE v Občini Jesenice.