POSLOVNI KLUB JESENICE IN ZAPOSLITVENI SEJEM

VEČ INFORMACIJ:

Poslovni klub Jesenice je bil ustanovljen z namenom sodelovanja in povezovanja gospodarskih subjektov v občini Jesenice. Osnovni namen kluba je mreženje in  prenos informacij med podjetji, promocija gorenjskega gospodarstva med slovenskimi institucijami in pomoč pri zagotavljanju spodbudnega poslovnega okolja.

Vsako leto organiziramo zaposlitveni sejem, ki predstavlja vez med srednjimi šolami in podjetji kot bodočimi zaposlovalci. Na ta način želimo mlade spodbuditi k razmišljanju o tehničnih poklicih, ki imajo prihodnost zaposlitve v lokalnem okolju.