Analiza stanja pomena prehranske varnosti na Zgornjem Gorenjskem

VEČ INFORMACIJ:

Nina Kobal

nina.kobal@ragor.si

04 581 34 02

 

Glavni cilj CLLD operacije Seme preteklosti je seme prihodnosti je povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih mest. V sklopu operacije želimo tudi izvedeti kakšne so prehranjevalne ter nakupovalne navade prebivalcev Zgornje Gorenjske, kaj jim pomeni prehranska varnost in neodvisnost, ekološka pridelava hrane, lastna pridelava semen ter lokalna samooskrba.

 

Prosimo vas, da si vzamete 3 minute, izpolnite anketo in nam tako pomagate analizirati stanje na Gorenjskem.

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Več informacij: nina.kobal@ragor.si ali 04 581 34 02

Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske