NovicePodjetništvo in gospodarstvoChatGPT

ChatGPT

 

 

ChatGPT: Napreden jezikovni model za izboljšano komunikacijo

 

ChatGPT je napreden jezikovni model, ki temelji na arhitekturi GPT-3.5, razviti s strani podjetja OpenAI. Gre za enega izmed najnaprednejših modelov na področju umetne inteligence, ki je bil posebej zasnovan za interaktivno in naravno komunikacijo z uporabniki. S sposobnostjo generiranja koherentnih in kontekstualno bogatih odgovorov, ChatGPT omogoča uporabnikom, da postavljajo vprašanja, pridobivajo informacije, rešujejo težave in izvajajo številne druge naloge z uporabo naravnega jezika.

 

Tukaj je postopek za vpis in uporabo ChatGPT preko OpenAI API-ja:

 

 1. Obiščite spletno stran OpenAI na naslovu: https://www.openai.com/
 2. Na spletni strani poiščite možnost za dostop do OpenAI API-ja ali “Get Started”.
 3. Sledite postopku registracije, kjer boste morali ustvariti račun in izpolniti zahtevane podatke.
 4. Po registraciji boste morali pridobiti dostopne ključe za uporabo API-ja. To lahko storite preko upravljalne plošče OpenAI, kjer boste morda morali izpolniti dodatne informacije in se seznaniti z morebitnimi pogoji uporabe.
 5. Ko pridobite dostopne ključe, lahko uporabite dokumentacijo in vire, ki jih zagotavlja OpenAI, da se naučite, kako vzpostaviti povezavo s ChatGPT preko API-ja in začeti z uporabo modela.

 

OPITIMIZEM, SKEPTIČNOST ALI STRAH PRED UMETNO INTELIGENCO?

 

Nekateri zagovorniki umetne inteligence verjamejo, da ima ta tehnologija ogromen potencial za izboljšanje našega življenja. Verjamejo, da lahko napredni algoritmi in strojno učenje omogočijo ustvarjanje inovativnih rešitev za številne probleme, ki jih človeška inteligenca težje ali počasneje rešuje.

 

Drugi so bolj skeptični in izražajo zaskrbljenost glede razvoja umetne inteligence. Nekatere skrbi morebitna izguba delovnega mesta, etična vprašanja, kot je odgovornost za napake avtonomnih sistemov ali zlorabe tehnologije. Strahovi glede umetne inteligence vključujejo tudi možnost izkrivljanja ali izgube človeške avtonomije in nevarnost, da bi bili ljudje odvisni od tehnologije na račun medčloveških interakcij.

 

Nekateri se zavzemajo za idejo, da lahko umetna inteligenca in človeška inteligenca delujeta v sinergiji. Verjamejo, da kombinacija človeških možganov in računalniške moči omogoča reševanje kompleksnih problemov in spodbuja ustvarjalnost.

 

Obstajajo tudi razmišljanja, da umetna inteligenca, kljub napredku, še zdaleč ne dosega razsežnosti človeške inteligence. Umetna inteligenca se pogosto sooča s težavami, kot so pomanjkanje konteksta, razumevanje čustev in zaznavanje subtilnosti, ki jih človeška inteligenca lahko obvladuje brez težav.

 

Pomembno je, da se pri razmišljanju o umetni inteligenci upošteva tako pozitivne vidike kot tudi morebitne izzive in pomisleke. Napredek v umetni inteligenci prinaša številne priložnosti, vendar pa je treba spremljati tudi vprašanja etike, varnosti in vpliva na družbo, da bi zagotovili trajnostno in odgovorno uporabo tehnologije.

 

 

UPORABA CHATGPT IN RAZLIČNE PANOGE

 1. Kontekstualno razumevanje: ChatGPT temelji na GloVe vektorjih besed in večplastni transformer arhitekturi, kar mu omogoča razumevanje in interpretacijo konteksta v uporabnikovih vprašanjih ali stavkih. Zmožnost modela za prepoznavanje pomena in niansiranosti besedilnega zapisa prispeva k bolj natančnim odgovorom.
 2. Naraven dialog: Ena od glavnih prednosti ChatGPT je njegova sposobnost ustvarjanja tekočega in naravnega dialoga. Model ustvari odzive, ki so skladni s kontekstom in slogom uporabnikovega besedila, kar prispeva k bolj prijetni izkušnji uporabnika.
 3. Prilagodljivost: ChatGPT je prilagodljiv in ga je mogoče prilagoditi specifičnim domenam ali področjem. S pravilnim usposabljanjem na ustrezno zbirko podatkov je mogoče doseči bolj specializirane in natančne rezultate.
 4. Sposobnost reševanja problemov: ChatGPT ni samo orodje za pogovor, ampak ima tudi sposobnost reševanja določenih nalog. Uporabniki lahko zastavljajo vprašanja o določeni temi, rešujejo uganke ali dobijo navodila za opravljanje določenih nalog.
 5. Podpora strankam: Podjetja lahko ChatGPT uporabijo za izboljšanje svojih storitev za stranke. Avtomatizirane virtualne asistentke, ki temeljijo na ChatGPT, so sposobne nuditi pomoč in odgovarjati na vprašanja strank na bolj učinkovit in natančen način.
 6. Izdelava vsebin: ChatGPT lahko služi kot orodje za generiranje vsebin, kot so članki, blogi, marketinška sporočila itd. Na podlagi danih informacij ali idej model lahko generira relevantne in kakovostne besedilne vsebine.
 7. Izobraževanje in e-učenje: ChatGPT lahko služi kot interaktivni učni pripomoček v izobraževalnem procesu. Učenci lahko postavljajo vprašanja modelu, dobivajo razlage, rešujejo naloge in pridobivajo dodatne vire informacij, kar spodbuja njihovo samostojno učenje in raziskovanje.
 8. Zdravstvena oskrba: ChatGPT se lahko uporablja tudi v zdravstvenem sektorju za svetovanje pacientom, zagotavljanje informacij o boleznih, simptomih in zdravljenju ter podporo pri upravljanju zdravstvenih težav.
 9. Novinarstvo: Novinarji lahko ChatGPT uporabijo za generiranje konceptov za članke, iskanje informacij in preverjanje dejstev. To lahko pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu novinarstvu.
 10. Umetnost in kreativnost: ChatGPT lahko služi tudi kot orodje za ustvarjanje umetniških del, kot so pesmi, zgodbe ali pesniške oblike. Na podlagi podanih vodil in konteksta model lahko generira edinstvene in kreativne besedilne izdelke.

 

Pomembno je vedeti, da je dostop do ChatGPT preko OpenAI API-ja plačljiv in se lahko zaračuna glede na količino uporabe ali druge določene parametre. Preden začnete uporabljati OpenAI API, je priporočljivo preveriti pogoje uporabe in cene, da se seznanite s stroški in omejitvami.

Dodatno je OpenAI razvil tudi nekaj uporabniških vmesnikov, ki omogočajo dostop do ChatGPT preko spletne strani, brez neposrednega uporabljanja API-ja. Ti vmesniki so na voljo na spletni strani OpenAI, in sicer pod imenom “ChatGPT Plus” in “ChatGPT for Teams”. Za uporabo teh vmesnikov se je potrebno naročiti na ustrezen paket, ki je na voljo preko OpenAI.

 

Obstaja veliko programov in orodij, ki se uporabljajo v področju umetne inteligence. Tu je nekaj primerov:

 

TensorFlow: TensorFlow je odprtokodna programska knjižnica za strojno učenje, ki jo je razvilo podjetje Google. Uporablja se za gradnjo, usposabljanje in izvajanje nevronskih mrež ter drugih modelov strojnega učenja.

 

PyTorch: PyTorch je še ena priljubljena odprtokodna knjižnica za strojno učenje. Omogoča hitro eksperimentiranje z modeli in podpira avtomatsko diferenciacijo, kar olajša proces razvoja modelov.

 

Keras: Keras je visokonivojska programska knjižnica za strojno učenje, ki je zasnovana na osnovi TensorFlowa. Priljubljena je zaradi svoje enostavnosti uporabe in intuitivnega vmesnika, kar omogoča hitro izgradnjo in usposabljanje modelov.

 

scikit-learn: scikit-learn je odprtokodna knjižnica za strojno učenje, ki vključuje številne algoritme za klasifikacijo, regresijo, gručenje, zmanjšanje dimenzionalnosti in druge naloge strojnega učenja. Prav tako ponuja orodja za predobdelavo podatkov in ocenjevanje modelov.

 

Caffe: Caffe je hitra in prilagodljiva odprtokodna knjižnica za globoko učenje, ki je zasnovana za učinkovito delo s konvolucijskimi nevronskimi mrežami. Pogosto se uporablja v aplikacijah računalniškega vida.

 

Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK): CNTK je knjižnica za strojno učenje, ki jo je razvilo podjetje Microsoft. Omogoča gradnjo in izvajanje globokega učenja ter podpira več procesorskih in grafičnih enot za pohitritev obdelave.

 

Theano: Theano je matematična knjižnica za Python, ki je namenjena učinkovitemu izvajanju numeričnih izračunov, zlasti v povezavi z nevronskimi mrežami. Prav tako je močno orodje za izvajanje avtomatske diferenciacije.

 

IBM Watson: IBM Watson je platforma za umetno inteligenco, ki ponuja različne storitve in orodja za obdelavo naravnega jezika, strojno učenje, analitiko podatkov in druge naloge umetne inteligence.

 

Te so le nekatere od mnogih programov in orodij, ki se uporabljajo v umetni inteligenci. Izbor programa je odvisen od specifičnih potreb in nalog.

 

VARSTVO ZASEBNOSTI IN ETIČNI VIDIKI

Kljub vsem prednostim in uporabnosti ChatGPT pa obstajajo tudi nekateri pomisleki glede varstva zasebnosti in etičnih vprašanj. Ker model temelji na veliki količini podatkov, ki jih je treba predhodno zbrati, je pomembno zagotoviti varno in etično ravnanje s podatki uporabnikov ter preprečiti morebitno zlorabo ali kršitev zasebnosti.

 

Kakšno razmišljanje imate pa vi?

 

Viri:

 1. OpenAI. (2021). GPT-3.5. OpenAI. https://openai.com/blog/gpt-3-5/
 2. Radford, A., et al. (2019). Language Models are Unsupervised Multitask Learners. OpenAI. https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf
 3. Brownlee, J. (2022). How to Develop a Chatbot From Scratch with Python and Keras. Machine Learning Mastery. https://machinelearningmastery.com/how-to-develop-a-chatbot-from-scratch-with-python-and-keras/
 4. Amodei, D., et al. (2016). Concrete Problems in AI Safety. arXiv preprint arXiv:1606.06565. https://arxiv.org/abs/1606.06565
 5. Članek je bil delno pripravljen s ChatGPT

Strokovni članek je bil pripravljen v okviru projekt SPOT svetovanje Gorenjska, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

 

6.7.2023

Eldina Čosatović, mag.posl. ved

SPOT Svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

T: 04/5813419

E: dina@ragor.si