Razvojna agencija Zgornje Gorenjske skupaj s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin vabi na okroglo mizo z naslovom

KARIERNI IZZIVI V POKLICIH ZDRAVSTVENE NEGE

ki bo v torek, 18. oktobra 2022 ob 10. uri v prostorih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Veliko je bilo napisanega o pomenu zdravstvene nege za kakovostno življenje, ne glede na starostno obdobje. A najbolje jo opredeli kar definicija, ki so jo postavili v Zbornici zdravstvene in babiške nege: »Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika, družino in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja.«

V želji, da se ta izjemno pomemben, odgovoren, navdihujoč in plemenit poklic predstavi mladim, njihovim staršem, učiteljem, svetovalnim službam in javnosti, smo skupaj s ključnimi deležniki pristopili k organizaciji okrogle mize na to temo.

Projekt Zaposlitveni dnevi in karierni razvoj mladih, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, sofinancirata občini Jesenice in Radovljica.

Upamo, da se nam boste lahko pridružili in obogatili pogovor.

Sogovorniki bodo:

– doc. dr. Sanela Pivač, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
– Monika Ažman, dipl. m. s., predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
– Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg., Splošna bolnišnica Jesenice
– Ga. Monika Lotrič, ravnateljica Srednje šole Jesenice
– g. Uroš Kopavnik, Zavod RS za zaposlovanje, vodja OS Kranj
– ga. Jelka Berce, svetovalna delavka, Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica
– ga. Bernarda Hribar, svetovalna delavka, Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
– Svetovalne službe v osnovnih in srednjih šolah
– Hermina Biščević, RAGOR
– Učenci, dijaki in študenti
– mediji
Prijavo na okroglo mizo pošljite na: hermina.biscevic@ragor.si
Vljudno vabljeni!