Gimnazijci so oblikovali, premikali in sodelovali

V torek, 27. septembra 2022 smo v sodelovanju z Gimnazijo Jesenice in Mrežo vzornikov izvedli delavnico Oblikuj, premikaj sodeluj.

Glavni namen delavnice je bil aktivacija mladih ter spodbujanje njihovega nadaljnjega interesa in lastnega raziskovanja tematike aktivnega državljana. Skupaj z odličnimi voditeljicami delavnic so mladi ozavestili, na kakšne načine so že aktivni državljani. Seznanili pa so se tudi s pojmom politične participacije. Spoznavali so evropske programe, ki jim omogočajo, da so aktivni državljani ter da imajo besedo in moč sodelovati v procesih odločanja o temah, ki so zanje pomembne.

V skupinah so razmišljali, na katerih področjih bi bili radi aktivni, in spoznavali, katere
organizacije delujejo v njihovem lokalnem okolju in jih lahko pri tem podprejo.

Na koncu so izpostavili kritične točke, ki jih pogrešajo oziroma jih sami vidijo kot problematične v lastnem lokalnem okolju.

Izpostavili so:
– slabe avtobusne povezave
– pomanjkanje prostorov za druženje mladih
– slabe ceste

– pomanjkanje klopc v mestih in predvsem na obrobju mest

Dogodek spodbujajo in financirajo Občine Jesenice, Bled, Bohinj, Kranjska Gora in Gorje.

Dodatne informacije

Jasmina Bagar

jasmina.bagar@ragor.si