Informativni članek SPOT Svetovanje Gorenjska: »Priprava davčnega obračuna 2021 za začetnike in opozorila ter novosti za vse druge podjetnike, s poudarkom in v luči protikoronskih ukrepov«

VEČ INFORMACIJ:

Hermina Biščević

hermina.biscevic@ragor.si 

Dne, 29. 03. 2022

»PRIPRAVA DAVČNEGA OBRAČUNA 2021 ZA ZAČETNIKE IN OPOZORILA TER NOVOSTI ZA VSE DRUGE PODJETNIKE, S POUDARKOM IN V LUČI PROTIKORONSKIH UKREPOV«

informativni članek

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta »SPOT svetovanje Gorenjska« organizirala dvodnevno brezplačno spletno usposabljanje z naslovom »PRIPRAVA DAVČNEGA OBRAČUNA 2021 ZA ZAČETNIKE IN OPOZORILA TER NOVOSTI ZA VSE DRUGE PODJETNIKE, S POUDARKOM IN V LUČI PROTIKORONSKIH UKREPOV«.

Usposabljanje je potekalo 17.2 in 18.2.2021 od 9.00 ure do 13.00 ure v izvedbi davčne svetovalke ga. Simone Štravs iz podjetja DEPS CONSULTING, d.o.o., Jesenice.

Usposabljanje je vključevalo tematiko za tiste male podjetnike, ki bodo prvič sami sestavljali davčni obračun s poudarkom na normiranih odhodkih s.p., kot tudi za večje  MSP in računovodske servise. V letu 2021 se posamezni zakoni, ki bistveno vplivajo na obdavčitev podjetnikov niso spremenili.  Določene protikoronske  ukrepe, sprejete  v letu 2020, je Vlada RS podaljšala, sprejet je bil PKP 8, PKP 9 in PKP 10, le-ti pa vplivajo tudi na davčno osnovo.

Vsebina usposabljanja je skladno z računovodskimi standardi zajemala napotke, kako pristopiti k sestavi davčnega obračuna za leto 2021, izpolnitvi davčnih obveznosti in evidentiranju vseh prejetih državnih pomoči, ki se nanašajo na odpravljanje posledic  epidemije  COVID-19.

Nadalje vam podajamo usmeritve glede obravnave prihodkov po pravilih o računovodenju in sicer:

DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – DOHDEJ

 1. Mesečni temeljni dohodek (MTD)

V skladu s šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov in prispevkov. V skladu s tem v okviru točke 2.8, zavezanci izvzamejo iz prihodkov mesečni temeljni dohodek, ki so ga prejeli v skladu z ZZUOOP. Mesečni temeljni dohodek je tako potrebno vključiti v prihodke (zaporedno številko 1) in izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej.

Upravičenci, ki ob pripravi finančnih izkazov (ali že prej) ugotovijo, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek, zaradi česar mesečni temeljni dohodek vračajo, v skladu z računovodskimi standardi tega prihodka ne vključujejo v izkaze za leto 2021 (torej tudi ne v zaporedno številko 1 davčnega obračuna DohDej) in ga zato tudi ne izvzemajo.

 1. Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka

V skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP je delno povračilo izgubljenega dohodka oproščeno vseh davkov in prispevkov. V skladu s tem je bil s pravilnikom dopolnjen davčni obračun s točko 2.8, v okviru katere zavezanci izvzamejo iz prihodkov delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka, ki so ga prejeli v skladu z ZZUOOP. Povračilo izgubljenega dohodka je tako potrebno vključiti v prihodke (zaporedna številka 1) in izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 obračuna DohDej.

 1. Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov ni predvidena oprostitev, zato se ti prihodki ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Povračilo nadomestila plače v skladu z interventno zakonodajo

Povračilo nadomestila plače za delavce v skladu z interventno zakonodajo predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki nadomestila plače za delavce ni predvidena oprostitev plačila davkov, zato se ti prihodki ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ni predvidena oprostitev plačila davkov, zato se ti prihodki ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo

Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili tudi oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, ki delajo. Subvencionirana sredstva predstavljajo prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Ti prihodki se ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Krizni dodatek

Povračilo kriznega dodatka delodajalcu s strani države predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Pomoč za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021

Pomoč za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje

Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

DAVČNI OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo

Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili tudi oprostitev plačila prispevkov za zaposlene, ki delajo. Oprostitev plačila prispevkov po tem členu predstavlja prihodke predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca, pomoč pa ni oproščena plačila davkov. Ti prihodki se ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov ni predvidena oprostitev, zato se ti prihodki ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Povračilo nadomestila plače za delavce

Povračilo nadomestila plače za delavce v skladu z interventno zakonodajo predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki nadomestila plače za delavce ni predvidena oprostitev plačila davkov, zato se ti prihodki ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa predstavlja prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca. Za pomoč v obliki subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ni predvidena oprostitev, zato se ti prihodki ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Krizni dodatek

Povračilo kriznega dodatka delodajalcu s strani države predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Pomoč za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021

Pomoč za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje

Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 1. Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije predstavlja prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju. Ti prihodki se prav tako ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

 

Članek pripravila:

Hermina Biščević

Spot svetovanje Gorenjska

 

Projekt SPOT Svetovanje Gorenjska je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija