NovicePodeželje in kmetijstvoVabilo na vpis v KATALOG
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pripravlja v sklopu projekta Lokalno GOR katalog lokalnih ponudnikov pridelkov in izdelkov Gorenjske regije, ki bo zajemal območje 14 občin: Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Bled, Bohinj, Žirovnica, Radovljica, Tržič, Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko in Cerklje na Gorenjskem.

 

Vabimo Gorenjske pridelovalce in predelovalce z lastno pridelavo in predelavo, da se odzovete vabilu za brezplačno objavo v  katalogu, ki bo objavljen v elektronski in tiskani obliki v nakladi 15.000 izvodov. Katalog bo kot zbir koristnih informacij posredovan gorenjskim občinam, šolam, vrtcem, tržnicam, ipd. V elektronski obliki bo na voljo na spletnih straneh navedenih občin, Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in partnerjev projekta (BC Naklo, KGZS Kranj, KGZ Sava, KGZ Sloga, MOK, Optifarm). Vključenim ponudnikom bomo na ta način omogočili večjo prepoznavnost in boljšo prodajo njihovih pridelkov in izdelkov. Vsak sodelujoči v katalogu bo prejel tudi pdf. obliko kataloga za lastno promocijo.

 

Katalog lahko uspešno izdelamo le z vašo pomočjo, zato vas prosimo za nekaj minut vašega časa, da izpolnite Vloga in izjava_Katalog ponudnikov. V katalogu bodo objavljeni ponudniki doma pridelanih pridelkov in izdelkov, ki pri predelavi uporabljajo surovine z območja Gorenjske ter pridelajo več kot potrebujejo za lastne potrebe.

 

Pri vsakem ponudniku bo navedeno: hišno ime oz. ime kmetije, ime in priimek, naslov, telefon, mobilni telefon, e-naslov, spletna stran, prodajno mesto ter ponudba pridelkov in izdelkov. Ta bo razdeljena na posamezne sklope; mleko in mlečni izdelki, moka in mlevski izdelki, zelenjava in zelenjavni izdelki, sadje in sadni izdelki, krompir, jajca, meso in mesni izdelki, med in drugo.

 

Izpolnjene in podpisane vloge za objavo v katalogu bomo zbirali do ponedeljka 1. 7. 2024 na naslovu Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice. Skenirane vloge lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov stasa.polajnar@ragor.si.

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonske številke 04 581 34 16 (Staša), 04 581 34 18 (Jasmina), 04 581 34 04 (Martina) ali preko elektronske pošte stasa.polajnar@ragor.si.

Projekt Lokalno gor delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Projekt se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica.

FB objava LOGOTIPI

FB objava LOGOTIPI