LAS projekt LOKALNO GOR - predstavitev ankete

VEČ INFORMACIJ:

Martina Hribar Brus

martina.hribar.brus@ragor.si

04 581 34 04

V okviru LAS Gorenjska košarica, ki izvaja projekte v ukrepu LEADER, financiranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja se izvaja projekt Lokalno GOR, ki v svojih aktivnostih poskuša okrepiti lokalno prehransko samooskrbo v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Za prepoznavo prehranskih navad in odnosa do prehrane v šoli je bila med učenci javnih osnovnih šol na Gorenjskem izvedena spletna anketa. Pričujoči dokument predstavlja rezultate ankete, ki bodo osnova za nadaljnje delo v projektu, hkrati pa tudi pomagalo osnovnim šolam pri nadaljnjem načrtovanju šolske prehrane.

Dostop do analize spletne ankete: https://www.ragor.si/wp-content/uploads/2024/02/Analiza-ankete-o-prehrani-OS-Gorenjska-2023.pdf

Projekt #lokalnogor delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD-izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Projekt se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica.

 

Partnerji v projektu:

Mestna občina Kranj

BC Naklo

KGZ SLOGA

Kgz Sava Sava

Optifarm Smart

KGZS – ZAVOD KRANJ