Danes smo se udeležili delavnice na temo Mladinske problematike v Občini Jesenice, ki jo je organiziral Zavod Jedrce in pripravili dva predloga:
?Da lahko za mlade ustvarimo kvalitetne programe, jih moramo najprej spoznati. Vedeti kako se vedejo in zakaj, kaj jih zabava, česa se izogibajo, kaj so teme njihovih pogovorov, kaj jim predstavlja izziv, kaj je njihova cona udobja. Na Jesenicah mladinsko ulično delo že poteka pod okriljem Zavoda Jedrce, vendar moramo mladim nuditi tudi “svoboden prostor”, ki bo predvsem njihov in kamor bodo radi zahajali.
?Programe za mlade bi lahko prenesli v osnovne in srednje šole. Predlagamo delavnice opolnomočenja mladih za premagovanja strahu, stisk in stresa, spodbujanje mladostniškega poguma in pozitivne naravnanosti, zavedanja lastne vrednosti in potenciala, zdravega pogleda na svet in možnosti, da lahko spremenimo stvari na bolje,…
Veseli nas, da se povezujemo tudi z ostalimi inštitucijami Društvo Žarek, Osnovna šola Koroška Bela, Osnovna Šola Prežihovega Voranca Jesenice, Osnovna šola Toneta Čufarja, Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice, oddelek za družbene dejavnosti v Občina Jesenice, srednješolci iz Srednja šola Jesenice in študenti iz KJŠ (Klub jeseniških študentov). Vsi, ki bi lahko doprinesli pri reševanju jeseniške mladinske problematike se nam pridružite pri naslednji delavnici in se povežite z Zavodom Jedrce
Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami, prodornostjo in razmišljanjem »izven okvirjev« predstavljajo gonilo razvoja.
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske se trudimo biti v nenehnem stiku z mladimi ter prepoznavati njihove potrebe, želje in izzive. S povezovanjem vseh akterjev v lokalni skupnosti moramo poiskati instrumente, ki so na voljo, in celovito reševati vprašanja mladih, kot so beg možganov, težave s kadri mladinskega področja, finance, nezadostna podpora mladih, nezainteresirana mladina …
Samo na ta način bomo zagotovili, da bodo mladi ostali v našem okolju in pomembno prispevali k razvoju, življenju in boljši sliki v prihodnosti.
Dogodek spodbuja in financira Občina Jesenice