Aktualni projektiNovicePodjetništvo in gospodarstvoSPOTNOVO PODJETJE V AVSTRIJI
pasica SPOT

PODRUŽNICA ALI USTANOVITEV NOVEGA PODJETJA V AVSTRIJI

Pri samem odločanju glede podjetja ali podružnice ni vedno ključnega pomena strošek ustanovitve, pač pa dejavnost in pričakovani prihodki podjetij na eni in drugi strani v primeru podružnice. Pomemben je tudi vidik davčne obravnave in konsolidirana bilanca. Od pričakovane dejavnosti in prihodka ter načina dela (ali bodo domači delavci ali bodo čezmejni delavci) se odločamo za novo podjetje ali podružnico.

 

Nekaj podatkov o konsolidirani bilanci in njenem pomenu:

Konsolidirana bilanca podjetja, ki deluje v dveh državah, predstavlja združeno finančno poročilo, ki vključuje premoženje, obveznosti, kapital, prihodke in odhodke vseh poslovnih enot podjetja, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. Ta bilanca omogoča celovit pregled finančnega stanja in poslovanja podjetja kot celote.

Ključni koraki za pripravo konsolidirane bilance podjetja v dveh državah:

 1. Zbiranje podatkov:
  • Pridobite finančna poročila za vsako poslovno enoto (hčerinska podjetja) v obeh državah.
  • Zagotovite, da so poročila pripravljena v skladu z enotnimi računovodskimi standardi.
 2. Preračunavanje valut:
  • Če podjetji uporabljata različni valuti, je potrebno vse postavke preračunati v eno samo valuto, običajno v valuto matičnega podjetja.
  • Uporabite ustrezne tečaje za preračunavanje, ki jih določa računovodska politika podjetja (npr. tečaj na dan bilance stanja).
 3. Eliminacija medsebojnih poslov:
  • Izločite vse medsebojne terjatve in obveznosti med poslovnimi enotami.
  • Izločite medsebojne prihodke in odhodke, ki so posledica poslovanja med enotami.
 4. Prilagoditev finančnih izkazov:
  • Naredite prilagoditve za izključitev nerealiziranih dobičkov ali izgub, ki izhajajo iz poslovanja med enotami.
 5. Izračun deleža manjšinskih delničarjev (če obstaja):
  • Določite delež dobička, ki pripada manjšinskim delničarjem, in ga izločite iz konsolidiranega dobička.

 

Ko podjetje razmišlja o širitvi poslovanja v Avstrijo, ima dve glavni možnosti: ustanovitev podružnice ali novega podjetja. Obe možnosti imata svoje prednosti in slabosti, ki jih je treba skrbno pretehtati glede na specifične potrebe in cilje podjetja.

 

 1. Podružnica (Branch Office)

Podružnica je podaljšek matičnega podjetja in ni ločena pravna oseba. Deluje pod imenom in pravno strukturo matičnega podjetja.

 

Prednosti:

Enostavnost ustanovitve: Postopek ustanovitve podružnice je običajno hitrejši in enostavnejši kot ustanovitev novega podjetja.

Ni minimalnega kapitala: Ni potrebe po vplačilu minimalnega osnovnega kapitala.

Centralizirano upravljanje: Matično podjetje ima večji nadzor nad poslovanjem podružnice.

 

Slabosti:

Neomejena odgovornost: Matično podjetje je v celoti odgovorno za obveznosti podružnice.

Davčna obravnava: Dohodek podružnice je obdavčen v Avstriji, vendar je treba upoštevati tudi davčne obveznosti matičnega podjetja v matični državi.

Omejene poslovne zmogljivosti: Podružnica ima omejene možnosti za nekatere poslovne dejavnosti v primerjavi z ločenim podjetjem.

 

Vloga pri sodišču za gospodarski register, ki jo podpiše pooblaščeni zastopniški organ in overi sodišče ali notar, mora vsebovati (za podružnico):

 

 • Potrdilo, da je podružnica dejansko ustanovljena
 • Podružnična družba
 • Lokacija
 • Ustrezen poslovni naslov za dostavo
 • Potrjeni vzorčni načrti pooblaščenih predstavniških organov tujega podjetja
 • Sklep o ustanovitvi podružnice v Avstriji
 • Dejavnosti podružnice
 • Kadrovski statut pravne osebe
 • Dokazilo, da tuje podjetje obstaja v domači državi (overjen sodni register ali izpisek iz registra)
 • Overjen in preveden družbena pogodba ali statut tujega podjetja
 • Potrdilo davčne blagajne
 • Dodatno za podjetja z glavno podružnico ali registriranim sedežem izven območja EU/EGP: dokazilo, da tuje podjetje redno opravlja dejavnost v domači državi in ​​vzorci risb stalnega predstavnika podružnice

 

 1. Novo podjetje (Subsidiary)

Novo podjetje v Avstriji je samostojna pravna oseba, ki je ločena od matičnega podjetja. Lahko je ustanovljeno kot družba z omejeno odgovornostjo (GmbH) ali delniška družba (AG).

 

Prednosti:

Omejena odgovornost: Matično podjetje ni odgovorno za obveznosti hčerinske družbe.

Davčne olajšave: Hčerinska družba lahko koristi lokalne davčne olajšave in ugodnosti.

Bolje sprejeta na trgu: Lokalno podjetje lahko lažje pridobi zaupanje strank in poslovnih partnerjev.

Slabosti:

 

Ustanovitveni stroški in postopki: Ustanovitev novega podjetja zahteva več časa, truda in sredstev, vključno z minimalnim osnovnim kapitalom (35.000 EUR za GmbH).

Administrativne obveznosti: Novo podjetje mora izpolnjevati vse lokalne zakonodajne in računovodske zahteve, kar vključuje dodatno administracijo.

Dvostransko poročanje: Matično podjetje mora pripravljati konsolidirana finančna poročila, ki vključujejo hčerinsko družbo.

 

Primerjalna tabela

LastnostPodružnicaNovo podjetje (GmbH)
Pravna osebnostNi ločenaLočena
OdgovornostNeomejenaOmejena
Minimalni kapitalNi zahtevan35.000 EUR
Ustanovitveni postopekEnostavnejšiKompleksnejši
Davčna obravnavaDohodek obdavčen v obeh državahDohodek obdavčen v Avstriji
UpravljanjeCentralizirano pri matičnem podjetjuLokalne zahteve
Poslovne zmogljivostiOmejenePolne zmogljivosti

 

Tarife notarjev v Avstriji za registracijo podružnice se lahko razlikujejo glede na več dejavnikov, kot so kompleksnost postopka, vrednost podjetja, in posebne zahteve glede dokumentacije. Notarske tarife v Avstriji so regulirane z zakonom, vendar se lahko končni stroški razlikujejo glede na posamezne storitve, ki jih notar nudi.

 

Osnovni notarski stroški

Približne tarife za osnovne notarske storitve so naslednje:

 • Priprava in overitev dokumentov: Notarji običajno zaračunajo določeno vsoto za pripravo in overitev potrebnih dokumentov. Te cene se lahko gibljejo od približno 100 do 500 evrov na dokument, odvisno od zahtevnosti in dolžine dokumenta.
 • Svetovanje in priprava pogodb: Če je potrebna priprava kompleksnejših pogodb ali svetovanje, se lahko stroški povečajo. Cena za pripravo pogodbe ali svetovalne storitve se lahko giblje od 150 do 300 evrov na uro.
 • Registracija pri gospodarski zbornici: Notarji zaračunajo tudi za vložitev dokumentov pri ustreznih registrih, kar lahko stane od 100 do 200 evrov.
 • Dodatne pristojbine: Obstajajo lahko tudi dodatne pristojbine, kot so administrativni stroški in stroški za prevode, če je potrebno.

 

Skupni stroški

Skupni stroški za registracijo podružnice pri notarju v Avstriji se lahko gibljejo od 500 do 2000 evrov, odvisno od kompleksnosti postopka in obsega storitev, ki jih potrebujete. Pomembno je, da se vnaprej posvetujete z izbranim notarjem, da boste dobili natančnejši predračun glede na vaše specifične potrebe.

 

Za natančne informacije je najbolje, da se neposredno obrnete na notarja v Avstriji in pridobite specifične informacije o stroških glede na vaše potrebe.

Stroški ustanovitve so torej odvisni od notarske tarife, naštetih dejavnosti (reguliranih, nereguliranih), posebnosti podjetja, itd..

Brezplačno svetovanje imate lahko tudi pri notarju Milz & Partner: https://www.notar-oesterreich.at/landingpage36084969?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrqRMCjuX61pfmA0mRHsE4AHX41C5tB7MaHF7tZaHHCXXM9YMvQWpIkjdRoCZ2AQAvD_BwE

 

Velikokrat ko se domače podjetje ne odloči za registracijo podjetja v Avstriji pa opravi čezmejno delo, kjer pa je potrebna druga dokumentacije. Osnovne informacije o dokumentacij pa podajam spodaj.

 

Katere dokumente morajo imeti napoteni delavci v primeru nadzora s seboj:

Za podjetje: priglasitev v skladu z  GewO 1994 (Gewerbeordnung 1994)  in izpisek  iz AJPES-a.

Za delavce:

 • A1 obrazec
 • priglasitev ZKO3/ZKO4
 • dovoljenje za zaposlitev delavcev v domači državi (npr. delovno dovoljenje/viza za Slovenijo ipd. če je potrebno),
 • pogodba o zaposlitvi (lahko v angleškem jeziku)
 • aneks k pogodbi o zaposlitvi, ki določa pravice delavca za časa napotitve, saj morajo glede na avstrijsko zakonodajo napoteni delavci prejeti plačilo glede na višino kolektivne pogodbe po njihovi zakonodaji,
 • plačilna lista
 • potrdilo o plačilu/nakazilu plače delavcu
 • popis ur
 • dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v avstrijsko kolektivno pogodbo
 • dokumentacija v zvezi s plačo (Lohnaufzeichnungen)

Dokumenti morajo biti v nemškem jeziku.

 

V primeru odprtja novega podjetja, boste morali imeti tudi TRR račun

Tukaj tudi informativni postopek:

 1. Priprava dokumentacije

Preden se obrnete na banko, zberite naslednje dokumente:

 • Uradni dokumenti matične družbe: Vključuje izpisek iz sodnega registra, statut podjetja, sklep o ustanovitvi podružnice, in sklep o imenovanju pooblaščene osebe za podružnico.
 • Dokumenti za podružnico: Potrdilo o registraciji podružnice v Avstriji.
 • Osebni dokumenti pooblaščene osebe: Kopije osebnega dokumenta (potni list, osebna izkaznica) in dokazilo o prebivališču (npr. račun za komunalne storitve).
 1. Izbira banke

V Avstriji deluje več mednarodnih in domačih bank. Nekatere priljubljene banke vključujejo:

 • Erste Bank
 • Raiffeisen Bank
 • UniCredit Bank Austria
 • BAWAG P.S.K.
 • Volksbank

Izberite banko, ki najbolje ustreza vašim potrebam glede na storitve, ki jih ponuja, stroške in pogoje.

 1. Dogovor za sestanek

Večina bank v Avstriji zahteva osebni sestanek za odprtje TRR. Obrnite se na izbrano banko in dogovorite sestanek. Pojasnite, da želite odpreti TRR za podružnico tujega podjetja.

 1. Obisk banke

Na sestanek prinesite vse zbrane dokumente. Banka bo pregledala dokumentacijo in lahko zahtevala dodatne informacije ali dokumente.

 1. Postopek odobritve

Banka bo po pregledu dokumentov sprožila postopek odobritve. To lahko traja nekaj dni do nekaj tednov, odvisno od banke in kompleksnosti vašega primera.

 1. Podpis pogodbe

Ko banka odobri odprtje računa, boste morali podpisati pogodbo o odprtju TRR. Banka vam bo izdala podatke o računu, vključno s številko računa in podatki za elektronsko poslovanje.

 1. Aktivacija računa

Po podpisu pogodbe bo račun aktiviran in pripravljen za uporabo. Banka vam bo zagotovila dostop do spletnega bančništva in kartico, če jo potrebujete.

Dodatni nasveti:

 • Jezikovna podpora: Če ne govorite nemško, preverite, ali banka nudi podporo v angleščini ali vašem jeziku.
 • Pristojbine: Preverite vse pristojbine in stroške, povezane z odprtjem in vzdrževanjem računa.
 • Svetovanje: Razmislite o najemu lokalnega svetovalca ali odvetnika, ki vam lahko pomaga pri postopku in zagotovi, da izpolnjujete vse zahteve.

Postopek se lahko razlikuje glede na banko, zato je priporočljivo neposredno stopiti v stik z izbrano banko za podrobnejše informacije. Prav tako se razlikujejo tarife in paketi bank.

  

Zaključek

Odločitev med ustanovitvijo podružnice ali novega podjetja v Avstriji je odvisna od več dejavnikov, vključno s poslovnimi cilji, obsegom dejavnosti, pravno in davčno strukturo ter strateškimi načrti matičnega podjetja. Če je cilj hitro razširiti poslovanje z manjšo administrativno obremenitvijo, je podružnica morda primernejša. Po drugi strani pa, če želi podjetje močno lokalno prisotnost z omejeno odgovornostjo, je ustanovitev novega podjetja boljša izbira.

 

 

Datum objave: 18.6.2024

Pripravila:

Eldina Čosatović, mag. posl. ved

SPOT Svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

T: 04/5813419

E: dina@ragor.si

 

Strokovni članek je pripravljen v sklopu projekta SPOT. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: www.mgts.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: https://www.spiritslovenia.si/.

 

Vir in dodatne informacije:

Uternehmensservice Portal: https://www.usp.gv.at/betrieb-und-umwelt/betriebliches-standortmanagement/zweigniederlassungen.html

Veliko informacij glede napotitve na delo v Avstrijo lahko najdete tudi tukaj: https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_35.5.1/formalne-zahteve/obveznosti-prijave

Link do zloženke Ustanovitev in registracija podjetja v Avstriji (v SLO in DE jeziku): https://www.ragor.si/knjiznica/publikacije/podjetnistvo/

V primeru, da se odločate za AT Koroško, vam predlagam, da si pogledate še podrobnosti finančne pomoči in postopkov registracije na tem linku: https://carinthia.com/de/investieren-gruenden/

Brezplačno svetovanje imate lahko tudi pri notarju Milz & Partner: https://www.notar-oesterreich.at/landingpage36084969?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw65-zBhBkEiwAjrqRMCjuX61pfmA0mRHsE4AHX41C5tB7MaHF7tZaHHCXXM9YMvQWpIkjdRoCZ2AQAvD_BwE

Vse detajle glede postopkov registracije pa dobite tudi na Koroški gospodarski zbornici: https://www.wko.at/vlbg/gruendung/gmbh-gruendung

Prav tako pa imajo za svetovanje v Avstriji Slovensko gospodarsko zbornico na katero se lahko obrnete za pomoč: https://www.sgz.at/home/sl

Za vstop na tuj trg pa nekaj podatkov tudi na linku Izvozno okno: https://www.izvoznookno.si/drzave/avstrija/predstavitev-drzave/ Na tem linku imate tudi svetovalca za določeno državo.