POGOJI ZA REGISTRACIJO S.P. TUJCA V SLOVENIJI

Datum objave članka: 26. 5. 2023

Ker je informacij kar veliko, smo jih strnili v krajšem članku, ki bo v pomoč tujcem ob registraciji s.p.

TUJCI, KI IMAJO ZAČASNO IN STALNO BIVANJE V SLOVENIJI LAHKO BREZPLAČNO REGISTRIRAJO S.P. NA ENI IZMED SPOT TOČK.

Postopek je nekoliko daljši za tujce, ki imajo začasno bivanje v Sloveniji. S.p. lahko registrirajo po enoletnem zakonitem bivanju v Sloveniji, ob sami registraciji s.p. pa morajo predložiti zahtevana potrdila iz matične države/države stalnega prebivališča.

Po registraciji s.p. se oglasijo na Upravni enoti, kjer imajo prijavljeno začasno bivališče in pridobijo enotno dovoljenje za samozaposlitev. To dovoljenje je podlaga, da lahko pričnejo s poslovanjem in da si uredijo še zadnji postopek, zavarovanje M1 za samozaposlitev. Zavarovanje si lahko uredijo osebno na Spot točki ali pa postopek uredijo njihove računovodje.

Tujci, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji lahko na podlagi tega dovoljenja registrirajo s.p. in jim ni potrebno predložiti zahtevanih potrdil iz matične države/države stalnega prebivališča.

NADALJE NAVAJAMO, KATERE DOKUMENTE IN POTRDILA POTREBUJE TUJEC OB REGISTRACIJI S.P.:

 • veljaven osebni dokument
 • slovensko davčno številko in EMŠO številko
 • izjavo lastnika objekta, če bodoči podjetnik ni sam lastnik zemljišča na katerem se nahaja objekt, kjer bo določen sedež podjetja (overitev izjave se lahko opravi na SPOT registracijski točki, kjer se bo izvedel postopek ustanovitve s.p. ali na pristojni Upravni enoti),
 • 3 potrdila iz matične države, da tujec nima omejitev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 10 a. člena Zakona o gospodarskih družbah:
  • potrdilo o nekaznovanosti (1. točka prvega odstavka 10.a člena ZGD-1)
  • potrdilo glede neobstoja davčnih obveznosti (2. točka prvega odstavka 10.a člena ZGD-1)
  • potrdilo glede neobstoja prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno (4. točka prvega odstavka 10.a člena ZGD-1)
  • Vsa potrdila morajo biti prevedena v slovenski jezik in ne smejo biti starejša od 30 dni.

Podrobnejše omejitve ZGD-1 glede ustanavljanja družb in podjetnikov si lahko preberete na povezavi Zakon o gospodarskih družbah (pisrs.si). Podrobnejši opis postopka registracije s.p. si lahko preberete na povezavi Postopek registracije s.p. | SPOT (gov.si).

SPOT registracijska točka deluje tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske v sklopu projekta SPOT Svetovanje Gorenjska, kjer vam ob dostavi vseh potrebnih dokumentov pripravimo dokumentacijo za ustanovitev s.p., vpis v davčni register in samozaposlitev.

Na točki delujeta dve Spot svetovalki in sicer Hermina Biščević – 04 581 31 13, hermina.biscevic@ragor.si  in Eldina Čosatović –  04 581 34 19, dina@ragor.si.

Pokličite nas in z veseljem vam bova pomagali na vaši poslovni poti.

 

Članek zapisala:

Hermina Biščević

Spot Svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: www.mgts.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: https://www.spiritslovenia.si/.

SPOT noga ali fb

SPOT