BOJA - NoviceNovicePotrjena strategija lokalnega razvoja naslovna

LAS Zgornja Gorenjska – BOJA, ki pokriva območje 7 občin: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica, je v petek, 26. 1. 2024 iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejel Odločbo, ki potrjuje Strategijo lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA za obdobje 2021 – 2027.

S prejeto odločbo je LAS upravičen do podpore za izvajanje projektov, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR v višini 2.454.714,26 EUR. Sredstva se bodo črpala iz dveh skladov, in sicer: do največ 1.416.112,20 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in do največ 1.038.602,06 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Strategija lokalnega razvoja je oblikovana tako, da vzpodbuja projekte, ki bodo prispevali k razvoju podjetnega podeželja, s poudarkom na trajnostnem turizmu in dodajanju vrednosti kmetijski dejavnosti, k povezovanju na območju in skrbi za ranljive skupine, izboljševanju kakovosti življenja na podeželju, z iskanjem pametnih rešitev in skrbi za ohranjanje okolja ter naravne in kulturne dediščine.

Pravno-formalna odločba daje vodilnemu partnerju zeleno luč za začetek izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornja Gorenjska – BOJA za programsko obdobje 2021-2027. Pričeli bomo z aktivnostmi, povezanimi z vzpodbujanjem lokalne javnosti k pripravi projektov in oblikovanju partnerstev znotraj projektov. Organizirali bomo delavnice na različne teme, LAS pisarna pa je zainteresiranim na voljo za vse potrebne informacije. Hkrati bomo začeli s pripravami na oblikovanje javnih pozivov za sofinanciranje projektov.

Veselimo se novih projektov in prispevkom, ki jih bodo ti projekti imeli pri povečevanju kakovosti življenja čim večjega števila prebivalcev območja LAS.

Potrjena strategija lokalnega razvoja