NovicePodjetništvo in gospodarstvoTurizemZAČASNI GOSTINSKI OBRAT

Potujoči bife, premična stojnica ali kiosk kot začasni gostinski obrat in pogoji

ZAČASNI GOSTINSKI OBRAT

 

Poletje je pred vrati in vedno znova dobimo na naši SPOT  točki vprašanja povezana z začasnimi gostinskimi obrati. Na kratko bi podala nekaj informacij, ki bodo v pomoč pri sami odločitvi ali pri urejanju dokumentacije. Najprej morate imeti dejavnost ustrezno registrirano. Dejavnost »začasni gostinski obrati« se uvršča pod šifro dejavnosti 56.104.

 

Kaj lahko ponujate v začasnem gostinskem obratu?

Začasni gostinski obrat je gostinski obrat, ki pripravlja in prodaja hitro pripravljene jedi na stojnicah, v kioskih in podobnih začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev, kjer nudijo mimoidočim:

 • ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi,
 • pečeni kostanj, koruzo ipd.,
 • sladoled po porcijah ali iz avtomatov.

 

SURS pod začasne gostinske obrate uvršča še:

 • Stojnica in kiosk s hitro pripravljenimi jedmi in ostali začasni gostinski obrati
 • Priprava in prodaja sladoleda v slaščičarnah in točenega sladoleda iz avtomata
 • Potujoči bife s hrano in pijačo
 • Peka kostanja (na ulicah)
 • Dopeka in prodaja na stojnici (na tržnicah, sejmih, prireditvah) – V primeru, da gre za takojšnje zaužitje
 • Priprava in prodaja sladoleda v premičnem objektu na tržnici
 • Prodaja peciva v premičnem objektu – kombiju
 • Priprava, prodaja hrane in pijače v premični stojnici

Za opravljanje gostinske dejavnosti se ne potrebuje začetno dovoljenje, ki preverja izpolnjevanje pogojev. Te pogoje preverja ustrezna inšpekcijska služba.

 

Minimalni prostorski pogoji:

Premični objekt, v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora biti ustrezno označen, upoštevati se morajo minimalni prostorski pogoji, zunanje površine morajo biti ustrezno urejene. Zagotoviti se mora minimalen obseg storitev za določen gostinski obrat, obratovati se mora v rednem obratovalnem času, ki mora biti potrjen s strani občine.

Če gostje jedi in pijače zaužijejo pri mizah, mora tudi premični objekt imeti stranišče za goste ali zagotovljeno souporabo stranišča, ki je v neposredni bližini in dostopno brez posebnih ovir.

Pri izvajanju svoje dejavnosti mora gostinec upoštevati omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač.

 

Časovna omejitev

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata na javnih prireditvah, sejmih ipd. med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni. Gostinec lahko na prireditvi opravlja gostinsko dejavnost le s soglasjem prireditelja.

 

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ipd., na predlog pristojnega organa občine pa lahko tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta. Če gre za opravljanje gostinske dejavnosti izven turistične sezone ali za obdobje daljše od enega leta je potrebno soglasje občine.

 

Ta dejavnost je uvrščena na listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način .

 

Ob registraciji dejavnosti v poslovnem registru se poslovni subjekti, ki opravljajo to dejavnost na obrtni način, po uradni dolžnosti vpišejo tudi v obrtni register  pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Brezplačen vpis v obrtni register se opravi na podlagi obvestila, ki ga registrski organ (AJPES) posreduje OZS.

 

Registracijo s.p. ali d.o.o. lahko uredite na SPOT točki. SPOT registracijska točka deluje tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske v sklopu projekta SPOT Svetovanje Gorenjska, kjer vam nudimo brezplačno svetovanje in uredimo dokumentacijo za registracijo s.p. ali d.o.o., vpis v davčni register ter zavarovanje.

 

Viri in dodatne informacije:

Portal SPOT: www.spot.gov.si

Zakon o gostinstvu: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1381

 

Strokovni članek je bil pripravljen v okviru projekt SPOT svetovanje Gorenjska, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

 

Pripravila:Eldina Čosatović, mag. posl. ved

SPOT Svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

T: 04/5813419

E: dina@ragor.si