Razpis za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme ali žita v kozolcih

VEČ INFORMACIJ:

Klemen Klinar

klemen klinar@ragor.si

04 581 34 16

V občini Kranjska Gora je bil v zadnjih letih opravljen temeljit popis kozolcev. Evidentiranih je bilo 392 kozolcev, od vzorno vzdrževanih do takšnih, od katerih so ostali le še stebri. Občina tudi redno vzpodbuja in sofinancira obnovo kozolcev, z letošnjim letom pa bodo nagrade deležni tudi tisti, ki kozolce še uporabljajo za sušenje krme ali žita. V kozolcu posušena krma je namreč visokokvalitetna. Kozolci, še posebej obdevani, so tipičen in najbolj prepoznaven element slovenske kulturne krajine, hkrati pa se z obdevanjem kozolca ohranjajo običaji in znanja, povezana s tem vedno bolj redko videnim kmečkim opravilom.

 

RAGOR bo ob financiranju Občine Kranjska Gora objavlja nagradni razpis za tradicionalno sušenje krme ali žita v kozolcih kot dela kulturne dediščine. Razpis poteka v dveh korakih. Do 23. junija 2022 poteka zbiranje predhodnih prijav, dejanske nagrade pa bodo določene v drugem koraku jeseni, ko bodo prijavljeni upravičenci poročali o tem, koliko bran sena, otave ali žita so »obdjali«. Višina nagrad za upravičence bo tako določena na podlagi razpoložljivega nagradnega sklada, števila prijav in števila vseh obdevanih bran v sezoni. Predhodna junijska prijava upravičenca ne zavezuje k obdevanju kozolca v tekoči sezoni. Po drugi strani pa nekdo, ki bo kozolec obdeval, pa ne bo oddal predhodne prijave, do nagrade ne bo upravičen.

Vse kmetovalce, ki imajo kozolec na območju občine Kranjska Gora in letos načrtujejo sušenje v kozolcu zato vabimo k predhodni prijavi na nagradni razpis. Razpis in prijavni obrazec si zainteresirani lahko snamejo spodaj.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Klemen Klinar (04 581 34 16 ali klemen.klinar@ragor.si).

 

Vsebina razpisa: Razpis za nagrade kozolci Kranjska Gora 2022

Obrazec za predhodno prijavo: Predhodna prijava_kozolci Kranjska Gora 2022