Jesenice, dne 13.9.2022

informativni članek

Ogled dobrih praks socialnih podjetij v Podravju

 

V okviru točke SPOT Svetovanje Gorenjska smo se udeležili strokovne ekskurzije z ogledom in predstavitvijo dobrih praks socialnega podjetništva in socialnih podjetij v Podravju, regiji z največ registriranimi socialnimi podjetji v Sloveniji.

 

Strokovna ekskurzija je bila organizirala v okviru projekta sPOINT– SocialnoPodjetniška Informacijska Točka, ki je namenjen krepitvi podpornega okolja za socialna podjetja in katerega vodilni partner je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj

 

Ogled dobrih praks je bila priložnost, da smo spoznali ekosistem podpornega okolja za socialno ekonomijo, ki so ga v partnerstva izgrajevali v okviru projekta SocioLab ter uspešna socialna podjetja različnih oblik in dejavnosti iz Podravja.

 

Predstavili so se nam:

 

Podporni ekosistem družbenega inoviranja in socialne ekonomije Podravja – SocioLab

Poslanstvo podpornega ekosistema DISE – SocioLab je nuditi celovito podporo organizacijam, podjetjem in iniciativam socialne ekonomije pri razvoju idej in podjemov za vključujočo in trajnostno družbo. V skladu s tem ponuja storitve promocije, informiranja in osveščanja o potencialih in priložnostih SE; opolnomoča skupnost za zaznavanje in reševanje družbenih problemov; nudi podporo pri razvoju in delovanju iniciativ in socialnih podjetij; povezuje in podpira deležnike podpornega ekosistema; skrbi za strokovno usposobljenost izvajalcev in deležnikov; spremlja, vrednoti in meri družbene učinke ter izvaja raziskave in razvoj na področju družbenih inovacij in socialne ekonomije.

 

RECOSI d.o.o., so.p.

Socialno podjetje RECOSI je del vodilne mednarodne socialne franšize RECOSI s sedežem na Irskem. Podjetje se ukvarja s profesionalno obnovo rabljene računalniške opreme pridobljene iz poslovne linije. Poslanstvo socialne franšize RECOSI je ustvarjati realna delovna mesta v socialni ekonomiji – torej za težje zaposljive osebe, ki so samovzdržna ter premagovanje digitalnega razkoraka s ponudbo cenovno dostopne računalniške opreme socialno šibkim in ustvarjanje okoljskega vpliva.

 

Društvo Pupillam, so.p.

Poslanstvo društva je spodbujati dobro v vseh, povezovati in spodbujati k sodelovanju za dobrobit vseh ljudi, živali, narave. S svojim delom ustvarjajo pogoje za bolj zeleno bivanje na Zemlji. Društvo ponuja rešitve in produkte za eko dom za visoko kakovost bivanja brez onesnaževanja okolja: eko pralna, pomivalna in čistilna sredstva, tečaje in delavnice ponovne uporabe in predelave. Pod okriljem društva delujeta veganska trgovina in drogerija brez embalaže Zelena japka.

 

Društvo Aktiviraj.se, so.p.

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, socialno podjetje je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Poslanstvo društva je motivirati in aktivirati brezposelne osebe pri reševanju lastne situacije brezposelnosti. Društvo izvaja program zbiranja, obnove, recikliranja in prodaje rabljenih predmetov Središče ponovne uporabe Ropotarnica ter spodbuja lokalno prehrambeno samozadostnost in zmanjševanje ogljičnega odtisa.

 

Društvo Hiša!, so.p.

Člani Hiše! so svojo vnemo in vedoželjnost iz Živih dvorišč prenesli tudi na program Rajzefiber, Center grafičnih umetnosti in ulično gledališko skupino SepateKapate. Glavne dejavnosti so usmerjene v razvoj kulture in umetnosti, participacije in razvoj in predstavitev kreativnih potencialov, ki pomagajo pri razvoju mesta in dvigujejo dobrobit meščanov. Posebno pozornost pa namenjajo tudi kreativni predstavitvi snovne in nesnovne kulturne

 

Zadruga Dobrina z.o.o., so.p.

Zadruga Dobrina je zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, ki je nastala leta 2011. Temeljni namen zadruge ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj malih kmetij, pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področju pridelave in predelave hrane, ter ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva.

 

Kooperativa Dame z.o.o., so.p.

Glavna dejavnost zadruge je razvoj trajnostnega turizma in gostinstva. Pri pripravi jedi in organizaciji cateringov je velik poudarek na ohranjanju starih, tradicionalnih receptur in njihovem inovativnem vpeljevanju v ponudbo. Pri pripravi jedi v največji meri uporabljajo lokalno, sveže in ekološko pridelano in certificirano hrano, skrb pa namenjajo tudi vegetarijancem in veganom. Pod okriljem zadruge deluje prva gostilnica v Mariboru, ki ima na svojem jedilniku vključene certificirane ekološke jedi, vina in sokove.

 

Pri socialnem podjetništvu gre za trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanje storitev na trgu, kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov.

 

Ker je socialno podjetništvo v svetu že v polnem razmaku, v Sloveniji pa se z njim ukvarja le peščica podjetij vam predstavljamo tudi gorenjska socialna podjetje in sicer:

 

 • Zavod Center Stonoga so.p.;
 • Zavod Carnus, so.p.;
 • Zadruga Lokatur, z.o.o., so.p.;
 • Zadruga Miži z.b.o., so.p.;
 • Impact, so.p.;
 • Za vse je dost, z.b.o. – so. p.;
 • S IN G d.o.o., so.p.;
 • Zaposlitveni center FVD Kranj, so.p.;
 • Pristava, so.p.;
 • Zavod MI VSI POVEZANI, so.p.;
 • ZC Korak, d.o.o., so.p.;
 • Top agencija d.o.o., so.p.
 • Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so.p.

 

Res navdihujoče zgodbe in ideje mladih podjetnic in podjetnikov, ki si želijo zdrave družbe, ki skrbi za okolje in sočloveka. Ali imate tudi vi podjetniško idejo ali socialno inovacijo – ZA BOLJŠO IN BOLJ ZDRAVO DRUŽBO?

 

Po informacije o socialnem podjetništvu se tako med drugim lahko obrnete na:

 • točke SPOT Svetovanje

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

 • točko sPOINT oziroma specializirano podporno okolje za socialna podjetja

https://www.bsc-kranj.si/projekti/spoint—socialno-podjetniska-informacijska-tocka

 

Hermina Biščević

SPOT Svetovanje Gorenjska

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija