Glede na aktualne razmere v gospodarstvu je bil gost srečanja Poslovnega kluba Jesenice  generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Aleš Cantarutto.

g. Cantarutti je predstavil prizadevanja GZS, da bi vlada z ukrepi še bolj učinkovito pomagala gospodarstvu pri nakopičenih problemih.

Na GZS se zavedajo izzivov, s katerimi se soočajo podjetja vezano na rast cen energentov, nestabilnost naročil,  višanje cen surovin  in negotovosti pri nabavi le-teh, problemi z zagotavljanjem delovne sile in izzivi povezani z minimalno plačo.

Člani PKJ so pohvalili dobro sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije ter  njihovo povezovalno in strokovno vlogo.

Člani PKJ so bili kritični do razpisov in postopkov za pridobivanje evropskih sredstev, saj so predvsem manjša podjetja zelo omejena zaradi preveč selektivnih pogojev in predvsem, preveč birokracije pri prijavi na razpise. Gospodarstvo od vlade pričakuje čim bolj predvidljivo poslovno okolje, ki je temelj za uspešno poslovanje in rast.

Župan Blaž Račič je izpostavil, da se občina zaveda, kako pomembna so podjetja za lokalno skupnost z vidika možnosti zaposlitve in karierne prihodnosti mladih ter večje dodane vrednosti za lokalno okolje.