Začetek LAS projekta sodelovanja Veriga EKO semen

VEČ INFORMACIJ:

Nina Kobal

nina.kobal@ragor.si

04 581 34 02

Prehranska neodvisnost in težava z monopolnimi multinacionalkami, ki vse bolj agresivno prodirajo tudi na evropski trg, so glavni razlog, da se prebujajo projekti, ki s svojimi aktivnostmi skrbijo, da stare sorte semen ne bodo izumrle. Obenem se veča tudi povpraševanje po kakovostnih starih sortah ekoloških semen, saj so domača semena edina, ki so prilagojena specifičnim razmeram v okolju in kar je najpomembnejše, so se le tovrstna semena sposobna razmnoževati sama, saj hibridi in gensko spremenjena semena, ki na žalost na trgu predstavljajo večinski delež, po večini ne semenijo.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je skupaj z vodilnim partnerjem LAS Dolenjska in Bela krajina ter partnerico LAS Gorenjska košarica s projektom »Veriga EKO semen« uspešno kandidirala na 6. javnem pozivu za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS. Poleg omenjenih LAS-ov so partnerji na Dolenjskem tudi Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Eko kmetija Matjaž Zagorc – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Eko kmetija Matjaž Strojin – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Orantur – podjetje za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. in Razvojni center Novo mesto d.o.o. Na Gorenjski strani pa Ekosemena, inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj; Kmetija Vegerila – Praprotnik Tilen, Ekološka kmetija Porta – Fister Aleš, ter BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. V partnerstvo je vključena tudi Zveza ekoloških proizvajalcev Makedonija.

Glavni cilji projekta so spodbuditi ekološke kmetovalce k večji pridelavi ekoloških semen z nudenjem strokovne podpore na terenu in v laboratoriju, povečanje kakovosti pridelanega semenskega materiala s strokovnim nadzorom pridelave ekoloških semen, razvoj regijske semenske banke za shranjevanje semenskega materiala na Dolenjskem, razvoj novih produktov/namazov izdelanih iz ekološko pridelanih semen (grah, fižol), vzpostavitev testnih polj ter kolekcijskih nasadov za preizkušnjo biodiverzitetnih mešanic lokalnih, starih, tradicionalnih sort in pridelava semen ter vpliv podnebnih sprememb na njihovo rast in razvoj ter kakovost. Eden izmed glavnih ciljev je tudi povezati ekološke pridelovalce in ekološke predelovalce ter vključevanje ranljivih ciljnih skupin tako v fazi spoznavanja ekoloških semen kot tudi s pomočjo različnih izobraževanj, aktivnosti in e-publikacij.

LAS projekt sodelovanja – Veriga EKO semen, delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Več informacij: nina.kobal@ragor.si ali 04 581 34 02

Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske