Kraji in podobe Zgornje Gorenjske so globoko vtisnjeni v kolektivni spomin vseh Slovencev. Živeti v teh krajih je privilegij, delati in soustvarjati njihovo sedanjost in prihodnost pa velik izziv in odgovornost. Občine Zgornje Gorenjske so prepoznale pomen povezovanja in skupnih razvojnih projektov za svoj hitrejši razvoj, zato je bil leta 2000 ustanovljen javni zavod Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. RAGOR predstavlja povezavo razvoja občin Zgornje Gorenjske (Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica) na lokalni, regionalni in mednarodni ravni z različnimi projekti.

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske deluje na področjih podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja in kmetijstva ter okolja. Naš kolektiv predstavljamo družboslovci in naravoslovci, ki strokovno načrtujemo in izvajamo projekte tako na lokalni kot mednarodni ravni.

Brezplačno informiramo in svetujemo potencialnim podjetnikom ter podjetjem v vseh fazah razvoja ter izvajamo informativno-promocijske delavnice. Preko SPOT točke lahko pri nas registrirate podjetje in naredite ostale statusne spremembe. Informiramo tudi o zanimivih razpisih ter možnostih pridobivanja nepovratnih sredstev. Spodbujamo trajnostni razvoj turizma, oživitev naravne in kulturne dediščine ter razvoj podeželja.

 

Skupaj z Razvojno agencijo Sora d.o.o. in BSC, d.o.o., Kranj delujemo tudi v sklopu Regionalne razvojne agencije. V tem okviru delujemo v vlogi vodje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je posvetovalno telo Razvojnega sveta gorenjske regije.

O NAS

Kraji in podobe Zgornje Gorenjske so globoko vtisnjeni v kolektivni spomin vseh Slovencev. Živeti v teh krajih je privilegij, delati in soustvarjati njihovo sedanjost in prihodnost, pa velik izziv in odgovornost.

Več

Občine zgornje Gorenjske so prepoznale pomen povezovanja in skupnih razvojnih projektov za svoj hitrejši razvoj, zato je bil leta 2000 ustanovljen javni zavod Razvojna agencija Zgornje Gorenjske na osnovi enakopravnega partnerstva občin: Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske deluje na področjih podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja in kmetijstva ter okolja. Naš kolektiv predstavljamo družboslovci in naravoslovci, ki strokovno načrtujemo in izvajamo projekte tako na lokalni kot mednarodni ravni.

Brezplačno informiramo in svetujemo potencialnim podjetnikom ter podjetjem v vseh fazah razvoja ter izvajamo informativno-promocijske delavnice. Preko SPOT točke lahko pri nas registrirate podjetje in naredite ostale statusne spremembe. Informiramo tudi o zanimivih razpisih ter možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev. Spodbujamo trajnostni razvoj turizma, oživitev kulturne in naravne dediščine ter razvoj podeželja. 

Skupaj z Razvojno agencijo Sora, d.o.o. in BSC, d.o.o., Kranj delujemo tudi v sklopu Regionalne razvojne agencije. V tem okviru delujemo v vlogi vodje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je posvetovalno telo Razvojnega sveta Gorenjske regije.

OSEBNA IZKAZNICA

ZAPOSLENI

OBMOČJE DELOVANJA

PARTNERJI