SORK

VEČ INFORMACIJ:

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Takrat je začel delovati Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno telo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije.

Po dobrih petih letih delovanja je eden najpomembnejših rezultatov vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja.

Glavni cilji skupine SORK so povezovanje in usklajevanje različnih deležnikov na področju kolesarstva, vzpostavitev celovite strategije razvoja kolesarstva v regiji, aktivna vključitev v področne državne in mednarodne institucije za načrtovanje in gradnjo državnih in mednarodnih kolesarskih povezav.

CILJI
  • strokovna podpora razvoju kolesarstva gorenjske regije,
  • skupen interes za sodelovanje in skupno izvajanje aktivnosti na področju razvoja kolesarstva,
  • evidentiranje in spremljanje stanja na področju kolesarske politike v regiji in opozarjanje na probleme,
  • povezovanje občin gorenjske regije s ciljem poenotenja sistema ter načrtovanja kolesarskih povezav,
  • vzpostavitev podatkovne baze na regijskem nivoju,
  • svetovanje občinam v vseh projektih s področja kolesarstva,
  • priprava projektov na regijskem nivoju – sledenje EU in drugim razpisom,
  • sodelovanje s kolesarskimi združenji in mrežami na regionalnem in državnem nivoju,
  • zasledovanje praks kolesarsko bolj razvitih držav – implementacija v naše okolje.