LEDINSKA IMENA

VEČ INFORMACIJ:

Ledinska imena so del jezikovno-kulturnega izročila prostora, v katerem ljudje živijo in delajo. Izvirajo iz naravnih danosti ali človekove dejavnosti v prostoru, ljudem pa služijo za orientacijo v domačem delovnem okolju. Bogastvo imen se z generacijami izgublja, saj je navezanost na zemljo in delo na njej vedno manjša.

Imena se v sklopu projekta v narečni obliki obeleži na tiskani publikaciji z zemljevidom ledinskih imen, ki se jo brezplačno da na razpolago domačinom in obiskovalcem. Poleg tega se zbrana imena vključi v spletni pregledovalnik ledinskih imen www.ledinskaimena.si, ki pokriva območje Gorenjske in južne avstrijske Koroške.

Ledinska imena so bila zbrana in izdana na zemljevidih v okviru projekta FLU-LED za občine Jesenice, Kranjska Gora in Tržič, zbiranja imen trenutno potekajo na območju občin Bohinj, Gorje in Radovljica.

CILJI
  • ohraniti kulturno dediščino in povečati privlačnost turističnega območja,
  • preko projektnih rezultatov ponovno oživiti in vzpodbuditi lokalno prebivalstvo k rabi ledinskih imen v njihovem vsakdanu.
AKTIVNOSTI
  • pregled zgodovinskih virov, ki navajajo ledinska imena;
  • pridobitev prostorskih podatkov za izvedbo terenskih popisovanj;
  • pregled že zbranih podatkov, sestanek z ljubiteljskimi zbiratelji;
  • terensko zbiranje imen (sestanki s starejšimi krajani);
  • srečanja z domačini z namenom dokončne uskladitve ledinskih imen;
  • ureditev in digitalizacija podatkov;
  • izdelava zemljevida in tisk zemljevidov ledinskih imen;
  • umestitev ledinskih imen na spletni portal www.ledinskaimena.si.