LOKALNA SAMOOSKRBA

VEČ INFORMACIJ:

Pomemben del samooskrbe je zagotovo pridelava hrane doma, na vrtovih in njivah. Domača (ekološka) hrana je bistveno bolj zdrava, njena pridelava pa ima manjši negativen vpliv na okolje. S pridelavo lastne hrane preprečimo uvajanje monokultur, ki uničujejo naravno ravnovesje in se upiramo multinacionalkam, ki agresivno prodirajo na evropski trg. Pomen samooskrbe se je pokazal prav med epidemijo COVID-19, katere posledice bodo najverjetneje vidne v prihodnje. S samooskrbo razbremenimo družinski proračun, krepimo duševno in telesno zdravje ter skrbimo za okolje. S podpiranjem lokalne pridelave hrane ohranjamo delovna mesta in omogočamo razvoj podeželja. Nenazadnje lokalno pridelana hrana državi omogoča suverenost in prehransko neodvisnost. 

CILJI
  • preko sodobnih družbenih kanalov mlajše občane ozavestiti o pomenu samooskrbe, prehranske neodvisnosti in jih hkrati spodbuditi in poučiti o možnostih za lastno pridelavo hrane,
  • pričeti z aktivnostmi regijskega projekta na temo oskrbe javnih zavodov z lokalno pridelano hrano.
SKLOPI

Projekt je razdeljen v tri delovne sklope:

Sklop 1
Promocija lastne pridelave in ozaveščanje lokalnega prebivalstva, kjer oblikujemo sistem za brezplačen prejem nekaterih osnovnih surovin za pridelavo hrane ter informiramo občane o pomenu lokalne samooskrbe preko webinarjev. Promocija poteka tudi preko sodobnih socialnih omrežij.

Sklop 2
Analiza interesa in potreb po lokalno pridelani hrani, v okviru katere izvajamo anketiranje na osnovnih šolah o uporabi, interesu in potrebah po lokalno pridelani hrani, anketiranje med vodilnimi gostinskimi ponudniki o uporabi, interesu in potrebah po lokalno pridelani hrani ter razgovore z zadrugami in drugimi oblikami združenj kmetov o stanju pridelave in prodaje lokalno pridelane hrane.

Sklop 3
Vzpostavitev tržnih poti za prodajo lokalne hrane, vključitev pridelovalcev v digitalne prodajne poti, kar zajema:

  • predstavitev možnosti za predstavitev pridelovalcev na spletu: predavanja na lokalnem nivoju – predstavitev sistema Optifarm Smart, spletne strani Naša super hrana; 
  • tehnično in vsebinsko asistenco: pomoč zainteresiranim pridelovalcem pri vključitvi v spletno prodajo Optifarm Smart (predstavitev, fotografiranje kmetije, pridelkov/izdelkov).