PROČ Z INVAZIVKAMI

VEČ INFORMACIJ:

Projekt obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (invazivk), ki lahko povzročajo gospodarsko škodo, imajo škodljive vplive na zdravje ljudi ter izpodrivajo avtohtone vrste. Projekt je usmerjen predvsem v ozaveščanje prebivalstva o škodljivih tujerodnih invazivnih rastlinah, k seznanitvi z ustreznimi načini zatiranja, odstranjevanja ter ravnanja z ostanki invazivnih rastlinskih vrst. Zadnja leta skušamo ljudi ozavestiti predvsem o pomenu preventive in prikazati tudi uporabnost invazivk skozi različne delavnice (izdelava tinktur, mazil, …).

CILJI
  • zmanjšati škodo, ki jo povzročajo tujerodne invazivne rastlinske vrste;
  • ozaveščanje občanov o načinih odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.
AKTIVNOSTI
  • izvedba predavanj za šole in/ali vrtce in spoznavanje tujerodnih invazivnih rastlin na terenu;
  • vzpostavitev možnosti javljanja novih rastišč, posodobitev inventarizacije rastišč;
  • pomoč občanom pri soočenju s problematiko – priprava smernic in/ali izvedba akcij odstranjevanja;
  • različne delavnice o invazivkah (Uporaba invazivk v ljudskem zdravilstvu, Z znanjem in odnosom do manj invazivk in lepo urejenih zelenih površin …).