STARA HIŠNA IMENA

VEČ INFORMACIJ:

Stara hišna imena so del identitete slovenskega podeželana. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je prisoten le še na redkih območjih v Evropi. V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z ozaveščanjem prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno oživitev rabe starih hišnih imen.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske akcije zbiranja starih hišnih imen izvaja v okviru več ločenih projektov že od leta 2009. Večinoma so projekti sofinancirani s strani Evropske unije, programa LEADER, delno pa jih financirajo tudi v projekt vključene občine.

Na območju Škofjeloškega hribovja aktivnosti potekajo v sodelovanju med Razvojno agencijo Sora in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske.

Septembra 2020 je bila raba hišnih imen na pobudo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske vpisana v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti so razdeljene v dve fazi:

1. faza
Nabor in preveritev hišnih imen:

 • obveščanje javnosti o projektu, pozivanje k javljanju hišnih imen;
 • nabor zgodb o hišnih imenih v sodelovanju z osnovnimi šolami;
 • pridobitev hišnih imen iz drugih virov (župnijske knjige, zgodovinski katastri, obstoječa  literatura, zbiralci);
 • srečanja z domačini;
 • identifikacija lastnikov stavb ter preveritev hišnih imen pri lastnikih;
 • preveritev imen s strani jezikoslovnega strokovnjaka;
 • osveščanje javnosti o pomenu ohranjanja hišnih imen.

2. faza
Beleženje hišnih imen:

 • pridobitev soglasij lastnikov za namestitev tabel s hišnimi imeni;
 • namestitev tabel s hišnimi imeni na domačije;
 • odkrivanje zgodb, povezanih s hišnimi imeni;
 • priprava in izdaja publikacij s seznamom hišnih imen in izbranimi zgodbami;
 • delovanje spletnega leksikona slovenskih hišnih imen www.hisnaimena.si.