SPOT SVETOVANJE GORENJSKA

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop)

VEČ INFORMACIJ:

Eldina Čosatović
dina@ragor.si
04 581 34 19

 

Hermina Biščević
hermina.biscevic@ragor.si
04 581 34 13

 

Politika zasebnosti:
Povezava do pdf

 

Prijava na bilten Moj spletni priročnik:

Ime operacije:
Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop)

 

Glavni namen operacije:
namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

 

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:
h krepitvi podjetniškega potenciala,
k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
k premagovanju ovir na podjetniški poti.

 

Finančna podpora operacije:
projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjentike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 (prvi sklop).

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Cilj operacije:
cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

 

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
-kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
-specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

 

Cilji javnega razpisa so:
-povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
-povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
-prispevanje k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

 

Rezultati operacije:
-posredovanje informacij agenciji: 4,
-redno informiranje ciljnih javnosti: 4,
-strokovni članki – SPOT svetovanje: 15,
-dogodki SPOT svetovanje: 43,
-osnovno SPOT svetovanje za MSP: 872,
-osnovno SPOT svetovanje za potencialne podjetnike: 463,
-usposabljanja – SPOT svetovanje: 5,

-strokovni članki – podjetniški mentor: 2,
-usposabljanja – podjetniški inkubatorji: 5,
-podjetniško mentoriranje za MSP: 12,
-podjetniško mentoriranje za potencialne podjetnike: 10,
-usmerjanje in pomoč pri prototipiranju: 72,
-usposabljanje za dvig kompetenc izbranih regijskih oz. nacionalnih konzorcijev: 40,
-koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija: 40,
-druge aktivnosti: 172.

 

Vsak konzorcijski partner, ki v konzorciju izvaja aktivnosti in storitve SPOT svetovanja z lastnimi viri zagotavlja na svojem sedežu tudi referenta/-e SPOT Registracija za najmanj ½ delovnega časa na operacijo razporejenega/-ih SPOT svetovalca/-ev.

 

Sodelujoče organizacije v projektu:

-Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR,

-Razvojna agencija Sora d.o.o.,

-BSC, d.o.o., Kranj,

-OOZ Škofja Loka,

-OOZ Kranj,

-Evropski sklad za regionalni razvoj,

-Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,

-SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Kontakte osebe in delovni čas:

 

-Kontaktna oseba s strani partnerja na projektu – Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:

 

Eldina Čosatović, SPOT svetovalka,

-Tel. št.: 04 581 34 19,

-E-pošta: dina@ragor.si.

 

Hermina Biščević, SPOT svetovalka,

-Tel. št.: 04 581 34 19,

-E-pošta: hermina.biscevic@ragor.si.

 

Delovni čas:


-ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter

-v sredo od 13.00 do 17.00 ure.

V četrtek ni uradnih ur.

 

Kje nas najdete: Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, Poštna ulica 4 ali po predhodnem dogovoru tudi na sedežu partnerjev projekta.

 

Pomembne povezave: www.eu-skladi.si  (EKP v Sloveniji)

 

Vse storitve projekta so za uporabnike brezplačne.

STORITVE
  • informiranje o podjetništvu,
  • svetovanje podjetnikom in potencialnim podjetnikom (osebno, telefon, e-pošta),
  • registracije s. p. in d. o. o. ter ostali postopki preko portala SPOT
  • animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
  • usposabljanja in delavnice,
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte za še večjo podporo gorenjskim podjetnikom in potencialnim podjetnikom.
CILJI
  • svetovanje in registracija s. p. ter d. o. o.,
  • izboljšanje dostopnosti storitev za podjetja in potencialne podjetnike ter na enem mestu nuditi čim večji obseg storitev,
  • ustvarjanje pogojev, da se državna pomoč in informacije čim učinkoviteje prenašajo na končne uporabnike, tj. podjetja, podjetnike in tiste, ki bi to želeli postati.