“Kako se pri vas reče?” Dobruša, Dornice, Repnje, Torovo, Vodice in Zapoge