“Kako se pri vas reče?” Krajevne skupnosti Brezje, Podnart in Srednja Dobrava