“Kako se pri vaši hiši reče?” Bačne, Brebovnica, Bukov Vrh, Dobje, Dolge Njive, Goli Vrh, Hotovlja, Kremenik, Lučine, Poljane, Predmost, Prelesje, Smoldno, Srednja vas - Poljane, Vinharje, Zadobje in Žabja vas