Zgodovinski liki: Viktor, Heinrich und Tona in Savske jame - turistična zloženka (NEM).