KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturna dediščina je del nas, okolja in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas v domovih, stavbah naših vasi in mest. Dediščina pa veje tudi iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in naših narečij. Kulturna dediščina nas povezuje, nam daje identiteto in nam ponuja priložnosti za razvoj dejavnosti, osnovanih na znanjih naših prednikov.
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske s številnimi projekti ohranjamo, obujamo in oživljamo predvsem nesnovno kulturno dediščino Gorenjske, med katerimi prednjačijo teme: imenoslovje (hišna in ledinska imena), kulinarika, kozolci …