MEDNARODNO SODELOVANJE

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se s pripravo, vodenjem in sodelovanjem v mednarodnih projektih ukvarja že vrsto let. Predvsem bližina meje z Avstrijo prinaša različne priložnosti za sodelovanje na več področjih našega delovanja. Ni pa Avstrija edina država s katero delujemo v mednarodnem merilu. Naši projekti mednarodnega pomena se razprostirajo tudi po več državah znotraj Evropskega gospodarskega prostora. S sodelovanjem v mednarodnem okolju se naša znanja in izkušnje dopolnjujejo ter nadgrajujejo, kar nam omogoča še kakovostnejše delovanje na lokalnem oziroma regionalnem območju.