MLADI

Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami, prodornostjo in razmišljanjem »izven okvirjev« predstavljajo gonilo razvoja.

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske se trudimo biti v nenehnem stiku z mladimi ter prepoznavati njihove potrebe, želje in izzive. S povezovanjem vseh akterjev v lokalni skupnosti moramo poiskati instrumente, ki so na voljo, in celovito reševati vprašanja mladih, kot so beg možganov, težave s kadri mladinskega področja, finance, nezadostna podpora mladih, nezainteresirana mladina … Samo na ta način bomo zagotovili, da bodo mladi ostali v našem okolju in pomembno prispevali k razvoju, življenju in boljši sliki v prihodnosti.