PODEŽELJE IN KMETIJSTVO

Podeželje je naša preteklost, sedanjost in prihodnost. Združuje našo naravno in kulturno dediščino in določa naš alpski  karakter. Da bo podeželje  ostalo tudi prihodnost, je potrebno ustvariti pogoje, da bodo mladi prepoznali podjetniško priložnost, ki jo podeželje predstavlja. Kriza je pokazala prepletenost in vpetost podeželja v turizem in turizma v podeželje z velikim poudarkom na kulinariki. Zato se na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske trudimo za vzpostavitev sistemske podpore in povezovanja z ostalimi deležniki ter prenosom znanj iz generacije v generacijo.